PAX: stel bescherming van burgers centraal in buitenlandbeleid

4 november 2016

Een speciaal rapporteur voor de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, een einde aan samenwerking met regimes die mensenrechten schenden en meer investeringen in kansen voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

Dat zijn enkele van de aanbevelingen die PAX doet aan de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in haar jaarlijkse reactie op de begrotingen van deze ministeries.

Zorgen
PAX maakt zich zorgen over de grote nadruk die in het huidige buitenlandbeleid wordt gelegd op eigenbelang, nationale veiligheid en militaire oplossingen, en samenwerking met autoritaire staten als Soedan die als onvermijdelijk wordt gezien (de zogeheten realpolitik).  Dit leidt enkel tot schijnstabiliteit, niet tot duurzame veiligheid.

PAX bepleit een buitenlandpolitiek die gebaseerd is op waarden zoals menselijke waardigheid en solidariteit, en die wordt afgerekend op zijn concrete resultaten voor de veiligheid en vrijheid van burgers – overal ter wereld. Een dergelijke benadering zoekt vooral politieke in plaats van militaire oplossingen voor conflicten. Ook richt zij zich op het voorkomen van de grondoorzaken voor veiligheid en instabiliteit, zoals het gebrek aan toekomstperspectief van jongeren en straffeloosheid. De rechten en veiligheid van burgers centraal te stellen is uiteindelijk de enige realistische aanpak van de problemen in de wereld.
 

Bescherming van burgers
Een belangrijke aanbeveling van PAX is daarbij ook het uitvoeren van ‘civilian harm’ tracking in militaire missies: het verzamelen van informatie over bewezen of vermeende aanvallen op burgers, de resultaten communiceren met de betrokken gemeenschappen en indien nodig het aanbieden van compensatie voor geleden schade.

In haar reactie op de begroting van de drie genoemde ministeries doet PAX concrete aanbevelingen hoe een grotere nadruk op menselijke waardigheid er uit zou kunnen zien op uiteenlopende onderwerpen: van Syrië tot de bestrijding van ISIS, van wapenhandel tot migratie. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief