Onderzoek: burgerbescherming moet prioriteit worden van nieuwe regering

20 april 2017

Nederland is klaar voor een regering die prioriteit geeft aan bescherming van burgers als uitgangspunt van haar buitenland- en defensiebeleid. Uit representatief onderzoek van Motivaction in opdracht van PAX blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders vindt dat onder een volgend kabinet de krijgsmacht zich verder moet specialiseren in het beschermen van burgers in oorlogs- en conflictgebieden. Bescherming van burgers moet een essentieel onderdeel zijn van elke missie; bombarderen alleen volstaat niet.

Deelname Nederland aan defensiemissies

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat Nederland alleen mag meewerken aan defensiemissies die zich richten op de veiligheid en bescherming van burgers in oorlog- en conflictgebieden. 53% van de Nederlanders vindt dat het aanpakken van armoede en het daarmee vergroten van toekomstperspectieven voor jongeren een betere manier is om terrorisme te bestrijden dan het doden van terroristen. De helft vindt dat Nederland moet helpen om de toekomst van jongeren in de landen waar terrorisme aanwezig is, te verbeteren.

Boodschap: inzetten op vrede
Het onderzoek geeft dan ook een duidelijke boodschap aan de toekomstige regering in te zetten op vrede, bescherming, toekomstperspectief en stabiliteit in conflictgebieden, zegt algemeen directeur Jan Gruiters in een reactie. “We moeten veel meer oog hebben voor de aanjagers en diepere oorzaken van extremisme, ontheemding en migratie. Het aanpakken van onrecht, onveiligheid, gebrek aan kansen en hoop zou prioriteit moeten zijn voor de nieuwe regering. Niet alleen in het belang van burgers daar, maar ook in ons eigen belang. Een meerderheid van de Nederlanders zegt daarom: investeer in preventie van conflict, migratie en radicalisering.”

Nederlandse hulp bij het bestrijden van terrorisme

Geen bewapende drones als burgers gedood kunnen worden
Onder andere de VS en Groot-Brittannië gebruiken bewapende drones bij het bestrijden van terrorisme. Ook Nederland overweegt deze aan te schaffen. De deelnemers aan het onderzoek vinden dat de inzet van bewapende drones moet plaatsvinden onder de strikte voorwaarden van het internationaal recht. Als bij de inzet van bewapende drones burgers kunnen omkomen, vindt 56% dat bewapende drones niet moeten worden gebruikt.

Vluchtelingen: samenwerking van Nederland met autoritaire regimes

Mensenrechtentoets bij samenwerking met autoritaire regimes
Om het aantal vluchtelingen naar Europa te verminderen, werkt Nederland samen met landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Dergelijke partnerschappen dragen het risico dat de EU en Nederland ongewild bijdragen aan mensenrechtenschendingen. Veel Nederlanders (45%) vinden het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over vluchtelingenstromen, maar zij vinden ook dat deals met autoritaire leiders niet mogen leiden tot schenden van de mensenrechten van vluchtelingen. Daarom wil een ruime meerderheid van 65% procent dat er een mensenrechtentoets ingevoerd wordt bij dergelijke afspraken. PAX vindt het belangrijk dat deze mensenrechtentoets openbaar en transparant gebeurt.  

Het onderzoek is door Motivaction online uitgevoerd in de periode van 23 tot en met 26 februari 2017. De vragenlijst is ingevuld door 1051 Nederlanders in de leeftijd van 18-70 jaar. De resultaten zijn representatief voor de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio en Mentality: het waarden- en leefstijlenmodel van Motivaction. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Lees ook: Verkiezingsuitslag: nu investeren in verbinding

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!