Nederland sluit zich aan bij eerste Internationale Wapenhandelverdrag

19 december 2014

Nederland heeft zich aangesloten bij het eerste internationale Wapenhandelverdrag, het Arms Trade Treaty. Op 24 december treedt het verdrag in werking.

Met deze stap onderstreept Nederland de noodzaak van een betere controle op de wereldwijde handel in conventionele wapens. Het Wapenhandelverdrag, dat op 2 april 2013 bij de Verenigde Naties werd aangenomen, is er op gericht om burgers in conflictgebieden en in repressieve landen te beschermen tegen ongereguleerd gewapend geweld. Nederland is de 60ste regering die het verdrag zal bekrachtigen. Sinds april 2013 hebben 128 landen het verdrag ondertekend. Na ondertekening volgt doorgaans ratificatie, waarmee staten de bepalingen van het verdrag opnemen in nationale wet- en regelgeving.

Campagne
PAX voerde samen met Amnesty International en Oxfam Novib jarenlang campagne voor een sterk, verdrag en verwelkomt de ratificatie door Nederland. Wim Zwijnenburg van PAX: “Staten hebben met dit verdrag de mogelijkheid om andere staten aan te spreken en actie te ondernemen om wapenexport naar conflict- en repressieve landen tegen te gaan. Dit zal bijdragen aan een sterke internationale norm voor wapenexport waarbij mensenrechten en het internationaal humanitair recht leidend zullen zijn.”

Het wapenhandelverdrag treedt op 24 december in werking, waarna het onderdeel wordt van internationale wetgeving. Na deze datum kunnen landen het verdrag niet meer ondertekenen en kunnen landen alleen nog toetreden om officieel verdragspartij te worden.

Mensenrechtenschendingen
Ongecontroleerde wapenhandel leidt jaarlijks tot de dood van honderdduizenden onschuldige burgers. Vele miljoenen mensen raken gewond of slaan op de vlucht door gewapend geweld. Het verdrag verbiedt de export van wapens als duidelijk is dat deze zullen worden misbruikt voor het plegen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, of voor oorlogsmisdaden. Ook mogen dergelijke wapens niet worden geëxporteerd als er een substantieel risico bestaat dat deze zullen bijdragen aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Het verdrag verplicht landen een grondige risicoanalyse te maken van de beoogde wapenoverdracht.

Meer controle
De noodzaak van meer controle op de wapenhandel wordt dagelijks onderstreept, zoals blijkt uit wapenexporten naar brandhaarden zoals Irak, Syrië en Zuid-Soedan. PAX, Amnesty International en Oxfam Novib roepen overheden op wapenleveranties naar Syrië en Zuid-Soedan stop te zetten, en in het geval van Irak voorzorgsmaatregelen te treffen zodat wapens niet in de verkeerde handen terechtkomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief