Mister PAX stapt uit de karavaan

12 september 2019

Mister PAX stapt uit de karavaan. Deze kop staat boven het artikel dat dagblad Trouw deze week publiceerde naar aanleiding van het vertrek van Jan Gruiters. Het is een verhaal over 38 jaar vredeswerk van een bevlogen algemeen directeur.

Wat staten niet lukte, lukte PAX onder leiding van Jan Gruiters wel. Onderhandelen met leiders als Joseph Kony diep in de jungle. In het artikel in Trouw zegt Gruiters: “We organiseren vrede op lokaal niveau, ver weg van de hoofdstad is er ruimte op met elkaar in gesprek te gaan en het sociale vertrouwen te herstellen. Dat haalt de Nederlandse kranten niet, maar we redden zo tienduizenden levens. Je komt niet met een standaardpakket een land binnenvliegen, maar je onderzoekt heel precies waar de mogelijkheden voor vrede liggen. Vaak gaat het over veiligheid en herstel van vertrouwen tussen burgers en autoriteiten. Wij als PAX proberen lokale activisten die verlangen naar vrede sterker te maken en beter te organiseren. Zodat hun stem wordt gehoord, hun invloed toeneemt. Maar we bemoeien ons ook nadrukkelijk met de partijen die dat proberen tegen te houden.”

Van de jungle naar de VN

Zo brengt PAX de diverse niveau’s, gemeente, nationaal, internationaal en supranationaal bij elkaar. Wat de medewerkers van PAX horen uit de gesprekken die ze voeren met gewone mensen in Colombia, DR Congo, Irak of Nederland brengen ze via beleidsmakers naar het niveau van VN Speciaal Gezanten die aan de onderhandelingstafel zitten en het verschil uitmaken. Het onderzoek van PAX medewerkers resulteert in resoluties of moties niet alleen in de Nederlandse Tweede Kamer, maar ook in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Ook in Nederland

Dagblad Trouw brengt het onderdeel waarin Gruiters ingaat op het moreel leiderschap nog extra naar voren. Gruiters: “Naast de polariserende krachten van Baudet en Wilders zijn er verbindende krachten nodig die zich eens positief over vluchtelingen en islam uitlaten. Als de menselijke waardigheid in het gedrang komt, heeft de kerk de morele plicht zich daarover uit te spreken.”  

In het redactioneel commentaar geeft Trouw hem daarin gelijk en spreekt de krant begrip uit voor het dilemma waar hulporganisaties zich voor geplaatst zien. Moet je hulp bieden in foute regimes of je handen schoon houden, maar daarmee de gewone mensen aan hun lot overlaten? Het moge duidelijk zijn dat naastenliefde voorgaat en dat vuile handen maken soms moet. Dat doet Mr. Pax, Jan Gruiters zelf ook.

Vredesweeklezing 2019

De laatste openbare lezing van Jan Gruiters is op vrijdag 20 september om 16.00 uur in de Domkerk te Utrecht. Daar zal hij ingaan op de essentie van vredeswerk. Na 38 jaar inzet belooft het een boeiende vertelling te worden. Ook Rikko Voorberg is spreker op dit evenement dat PAX samen met Citypastoraat Domkerk organiseert. Toegang is gratis, maar aanmelding wel gewenst via vredesweek@paxvoorvrede.nl

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!