Mijnbouwbedrijven moeten vredesproces aangrijpen voor verzoening

Beeld: Copyright Ronald de Hommel

16 oktober 2015

De mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore hebben een unieke kans om bij te dragen aan verzoening met de slachtoffers van geweld in het mijnbouwgebied, en aan vrede in Colombia. Dat is potentieel goed nieuws voor de strijd tegen bloedkolen. In een open brief vraagt PAX de mijnbouwbedrijven deze kans met beide handen aan te grijpen.

Enkele weken geleden werd in de vredesonderhandelingen in Colombia een deelakkoord gesloten over een juridisch kader voor Transitional Justice, oftewel een speciale vredesrechtspraak. Wie direct of indirect heeft deelgenomen aan het conflict, loopt kans openheid van zaken te moeten geven voor een tribunaal of een waarheidscommissie. Dit geldt waarschijnlijk ook voor bedrijven die indirect bij oorlogsmisdrijven betrokken zijn geweest. Dat maakt dit deelakkoord van groot belang voor de strijd tegen bloedkolen. De mijnbouwbedrijven Drummond en Glencore hebben volgens diverse getuigenissen onder ede  tussen 1996 en 2006 illegale paramilitaire groepen in de mijnbouwregio Cesar gesteund met geld en strategische informatie. In deze periode zijn tenminste 3.100 mensen vermoord en 55.000 mensen van hun land verdreven. Tot op de dag van vandaag hebben de slachtoffers nooit erkenning of genoegdoening gekregen voor wat hen is aangedaan. Veel slachtoffers die opkomen voor hun rechten, worden geïntimideerd.

Steun het vredesproces
In het kader van verzoening met de slachtoffers heeft PAX de mijnbouwbedrijven Drummond en Glencore een brief gestuurd om hen vragen om het vredesproces in Colombia openlijk te steunen, inclusief het belang van waarheidsvinding, genoegdoening en de garantie dat het geweld uit het verleden zich nooit meer herhaalt. PAX roept de bedrijven daarnaast op om mee te werken aan een verkenning door de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten naar aanknopingspunten voor een dialoog tussen de slachtoffers van het paramilitaire geweld en de mijnbouwsector.

In gesprek
In afwachting van de uitwerking van het kader voor Transitional Justice vraagt de vredesorganisatie de mijnbouwbedrijven ook om te werken aan het verbeteren van hun relatie met de slachtoffers van het geweld in de mijnbouwregio. Zo roept PAX het management van de mijnbouwbedrijven op om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de slachtoffers om te luisteren naar hun verhalen. Daarnaast worden de bedrijven aangespoord om de intimidatie van slachtoffers in het mijnbouwgebied nadrukkelijk te veroordelen.

Nederlandse energiebedrijven
De Nederlandse energiebedrijven Eon, Electrabel, Essent, Delta en Nuon, allen afnemers van steenkool van Drummond en Glencore, hebben een actieplan opgesteld waarin zij de mijnbouwbedrijven oproepen deel te nemen aan een verzoeningsdialoog met de slachtoffers. Tot nu toe heeft dit actieplan nog niet tot beweging geleid bij de mijnbouwbedrijven.

PAX hoopt ten zeerste dat de mijnbouwbedrijven de kansen die het vredesproces nu biedt, met beide handen aangrijpen, en zo alsnog actief gaan bijdragen aan vrede, verzoening en genoegdoening.

Lees hier de open brieven naar Drummond en Prodeco/Glencore

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!