Meld grensoverschrijdend gedrag: reactie PAX op berichtgeving ambtenaar BZ

Beeld: Foto's: BZ | Aad Meijer

29 september 2018

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. (Oud-)medewerkers van o.a. Cordaid, PAX en WO=MEN dienden in 2016 een klacht in naar aanleiding van ongewenst gedrag van een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zes klachten zijn gegrond verklaard door de interne Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen van het ministerie. Tegen de betrokken ambtenaar zijn disciplinaire maatregelen genomen. Na deze ervaring pleiten wij voor een laagdrempelige en toegankelijke externe klachtenprocedure bij ministeries en een grotere transparantie in de opgelegde strafmaatregel. NRC en Reporter Radio berichten hier dit weekend over.

Stappen gezet
Onze medewerkers ervaarden de gevoerde klachtenprocedure als zorgvuldig en grondig. Toch pleiten wij voor een toegankelijke externe klachtenprocedure. Dit verlaagt de drempel om een klacht in te dienen. Daarnaast pleiten wij voor transparantie voor de betrokkenen over de aard van de disciplinaire maatregelen. Na afronding van de klachtenprocedure bespraken wij dit herhaaldelijk en uitvoerig met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn blij dat de huidige secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels het initiatief genomen heeft voor een Rijksbrede klachtenregeling voor externe partijen. Binnen deze regeling wordt ook gezocht naar een betere balans tussen bescherming van de privacy van daders en herstel van het rechtsgevoel van slachtoffers. Mede door de moedige interventies van de betrokken medewerkers binnen onze organisaties worden nu deze stappen gezet. Zij verdienen hiervoor alle waardering.

Emotioneel belast
De journalisten van het artikel in de NRC en de uitzending van Reporter Radio onderzoeken deze zaak al geruime tijd. Zij hebben contact gezocht met een aantal van de betrokken medewerkers en de directeuren van de drie organisaties. In vertrouwelijke achtergrondgesprekken zijn de journalisten geïnformeerd over de ervaringen met en reactie op het grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk besloten betrokken medewerkers geen verdere medewerking te verlenen aan publiciteit vanwege de emotionele belasting die opnieuw hierover praten met zich meebrengt. De drie directeuren hebben vervolgens ook afgezien van medewerking.

Meld het
Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Altijd en zeker voor organisaties die zich inzetten voor de bescherming van rechten en die opkomen voor slachtoffers van machtsmisbruik. Het is belangrijk dat mensen zich vrij voelen om grensoverschrijdend gedrag te melden en daarbij ten alle tijden steun van hun organisatie en leidinggevenden krijgen. Organisaties moeten zich daarbij altijd laten leiden door de belangen van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Melden helpt!

Voor meer informatie:

Janneke Juffermans, PAX, 06 1292 4873, juffermans@paxforpeace.nl
Mickael Franci, Cordaid, 06 3390 3774, mickael.franci@cordaid.org
Jantien Kingma, WO=MEN, 06 1203 2246, communicatie@wo-men.nl

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!