Internationaal MVO-beleid: slachtoffers nog te weinig in beeld

3 maart 2014

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). PAX vraagt hierbij aandacht voor genoegdoening van de slachtoffers van geweld en verbetering van de veiligheidssituatie rondom enkele kolenmijnen in Colombia. Een aantal Nederlandse energiebedrijven betrekt zijn kolen voor energieopwekking uit deze mijnen.

Op 13 december schreven slachtoffers van geweld rond mijnbouw in het departement Cesar in Colombia een brief aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarin vroegen zij de minister om volledige transparantie van de Nederlandse energiebedrijven over de herkomst van de ingekochte steenkool per mijn. Transparantie kan een opmaat zijn naar genoegdoening van de ongeveer 5.000 doden en meer dan 100.000 ontheemden en hun naasten.  

Niet ver genoeg
De minister sprak op 19 december met de CEO’s van een vijftal Nederlandse energiebedrijven over meer transparantie in de steenkoolketen, een mogelijk MVO-convenant met de energiebedrijven, en de reikwijdte van het Europese initiatief Bettercoal. De in dat gesprek gemaakte afspraken gaan PAX niet ver genoeg. Ze zijn namelijk niet gericht op genoegdoening en rechtsherstel voor de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen in Colombia. Ook is er geen garantie op het in kaart brengen en doen afnemen van actuele bedreigingen en misstanden.

Het debat stond op 5 maart, maar is tot nader order uitgesteld. PAX doet in een aan Kamerleden gestuurde Beleidsbrief alvast vijf dringende aanbevelingen.

Bekijk ook de video Drummond’s legacy in Colombia
Lees ook het artikel ‘Nederlandse energiecentrales draaien nog op ‘bloedkolen‘ op volkskrant.nl
Lees ook: Vuile kolen voor Nederland (pdf, Volkskrant, 4 maart)

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!