In memoriam Bisschop Paride Taban

3 november 2023

In memoriam

Bishop Paride Taban

24 mei 1936 – 1 November 2023

Love, Joy, Peace, Patience, Compassion, Sympathy, Kindness, Truthfulness, Gentleness, Self-control, Humility, Poverty, Forgiveness, Mercy, Friendship, Trust, Unity, Purity, Faith and Hope, I Love you, I Miss you, I Thank you, I Forgive, we Forget, Together, I am Wrong, I am Sorry. Understanding, Discern, Wisdom

Wijze woorden voor vreedzaam samenleven van Bisschop Paride Taban

Accepteer alsjeblieft marketing om video's en andere externe media te bekijken. Herlaad pagina na accepteren van de cookies.

Op Allerheiligen is op 87-jarige leeftijd bisschop Paride Taban overleden. Bisschop Taban heeft zich onvermoeibaar ingezet voor vrede, gerechtigheid en vrijheid in wat toen nog Soedan was, en later Zuid-Soedan werd. In dit door burgeroorlogen verscheurde land is hij van onschatbare betekenis geweest voor de hoop op vrede. Hij heeft het leven van talloze mensen in Zuid-Soedan en ver daarbuiten positief beïnvloed. PAX en bisschop Taban zijn ook ruim 30 jaar nauw met elkaar verbonden geweest.

Vanaf de jaren ’60 heeft bisschop Taban zich ingezet voor vredesdialoog en een beter bestaan voor de burgers in Zuid-Soedan en de grensgebieden tussen Kenia en Oeganda. Hij is nauw betrokken geweest bij meerdere vredesakkoorden tussen verschillende strijdende groepen onderling en tussen de regering van Zuid-Soedan en strijdende groepen. Hij was daarbij niet bang om krijgsheren en politieke leiders scherp aan te spreken op hun onethische en gewelddadige gedrag. Meerdere malen dwong zijn grote morele gezag af dat krijgsheren besloten om toch de wapens neer te leggen en te onderhandelen over vrede. 

Bisschop Taban was een hele praktische man en gaf de vrede ook op een hele praktische manier vorm. In het door hem opgerichte Kuron Peace Village, in de grensprovincie Oost-Equatoria van Zuid-Soedan, werken en wonen verschillende etnische groepen vreedzaam samen. Het vredesdorp is een baken van hoop, liefde en vrede in het geteisterde Zuid-Soedan. Groepen die daarvoor met elkaar in oorlog waren, werken nu samen en doen nieuwe ervaringen op in landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. In Kuron leren mensen ook om vredeswerk te doen. Dit vredeswerk bestaat onder meer uit het organiseren van dialoog tussen burgers, conflicttransformatie en traditionele conflictoplossing, het bevorderen van bewustwording door sport en theater en het verbeteren van lokaal bestuur. Hoewel bisschop Taban vanaf 2004 officieel met emeritaat was, bleef hij onvermoeibaar actief in het bevorderen van vrede en verzoening.

Als teken van waardering voor zijn levenslange inzet heeft hij in 2018 de prestigieuze Four Freedoms Award van de Roosevelt Foundation ontvangen.

Accepteer alsjeblieft marketing om video's en andere externe media te bekijken. Herlaad pagina na accepteren van de cookies.

Wij als PAX zijn intens verdrietig over zijn overlijden, helaas in een tijd waarin er een grote behoefte is aan mensen zoals hij. Maar wij zijn hem ook diep dankbaar voor wat hij ook voor ons heeft betekent en hij zal een altijd blijvende bron van vrede, hoop en liefde blijven.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.