Het belang van de christelijke identiteit van PAX voor de participatiesamenleving

6 maart 2014

Zijn de christelijke identiteit en maatschappelijke positionering van PAX van belang voor de participatiesamenleving? Jan Gruiters, algemeen directeur PAX, stelt deze vraag vandaag tijdens zijn lezing op het voorjaarsdebat van het Christelijk Sociaal Congres in Doorn. β€˜Onze christelijke identiteit en onze situering tussen staat en burgers zijn niet langer vanzelfsprekend en ook niet vrijblijvend.’

β€˜De vredesbeweging PAX beschouwt zichzelf als een civiele samenlevingsorganisatie, als een beweging die onlosmakelijk verbonden is met de christelijke traditie en onontbeerlijk geworteld is in het maatschappelijk middenveld.’

β€˜Het beantwoorden van de vraag is niet zo eenvoudig, ook omdat de participatiesamenleving een ambigue fenomeen is. Het Genootschap Onze Taal verkoos het woord participatiesamenleving tot β€˜hèt woord van het jaar 2013β€˜ en de website vaagtaal.nl verkoos het woord vervolgens tot β€˜het vaagste woord van 2013β€˜. Iedereen probeert de participatiesamenleving naar zijn eigen politieke nest te slepen. Daarom hangt de betekenis van en de steun voor de participatiesamenleving sterk af van de framing.’

Lees verder: Meedoen op en rond het middenveld 2.0 – over de relevantie van christelijk maatschappelijke organisaties in de participatiesamenleving.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief