Grotere kans op vredesrechtsspraak voor slachtoffers Colombiaans geweld

Beeld: Colombia

12 november 2018

Om de slachtoffers van het gewapende conflict in Colombia betere toegang te geven tot de vredesrechtspraak, en meer van hun getuigenissen te krijgen, gaan PAX en het speciale vredestribunaal JEP samenwerken. Daarvoor zetten beiden instanties vorige week hun handtekening.

Het gaat om zogenoemde overgangsrechtspraak die is afgesproken in het vredesakkoord dat in 2016 na een halve eeuw oorlog werd gesloten. Concreet is besloten om samen te gaan werken rondom drie fundamentele thema’s:

  • Het organiseren van trainingen aan organisaties van slachtoffers of gemeenschappen die recht hebben op collectieve reparatie, zodat deze weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot de JEP;
  • Het ontwikkelen van methodologie om op onconventionele manier getuigenissen van slachtoffers af te nemen (met name audiovisueel in plaats van schriftelijk) ten behoeve van door de JEP gestarte rechtszaken;
  • Het afstemmen van de bevoegdheden van het vredestribunaal met die van zelfstandige rechtbanken in inheemse reservaten met zelfbestuur.

PAX speelt in Colombia een actieve rol bij het beëindigen en voorkomen van gewapend geweld, het waarborgen van de veiligheid van burgers in kwetsbare regio’s en het bevorderen van de opbouw van vrede met gerechtigheid. Om dit te bereiken werkt PAX samen met burgers in conflictgebieden, met slachtofferorganisaties, plaatselijke of nationale autoriteiten en ook met economische actoren, zoals bedrijven.

De vicepresident van de JEP, Xiomara Balanta Moreno is blij met de samenwerking met PAX, en ziet het als goede mogelijkheid voor de JEP om ook in de regio’s waar PAX actief is hun aanwezigheid te vergroten. Vooral om de voorlichting over vredesrechtspraak uit te breiden naar deze gebieden.

Joris van de Sandt, de algemeen coördinator van PAX’ Latijns-Amerikaprogramma: “De ondertekening van dit partnerschap stelt de JEP in staat om gebruik te maken van PAX’ ervaring met het begeleiden van kwetsbare bevolkingsgroepen in verschillende regio’s in het land. Middels deze alliantie wil PAX bijdragen aan het succes van het nieuw opgetuigde Systeem van Waarheid, Gerechtigheid, Reparatie in het licht van de verzoening van het Colombiaanse volk.”

Lees hier meer over het werk van PAX in Colombia.

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!