Europese steun aan Soedan; het paard achter de wagen

Beeld: President Omar al-Bashir van Soedan

20 juni 2016

Vredesorganisatie PAX wil in gesprek met minister Koenders over het Europese beleid over Soedan. De EU is van plan om landen in de Hoorn van Afrika met miljarden te gaan steunen in een poging om de vluchtelingenstromen naar Europa te beperken.

Het steunpakket is gericht op acht landen waaronder Soedan. Dat is verbazingwekkend. De wijziging in het Europese beleid doorkruist de internationale isolatie van Soedan. De steun zou het staatshoofd van Soedan, president al-Bashir, nieuw aanzien geven. Vreemd, want Al-Bashir is door het Internationale Strafhof in Den Haag aangeklaagd wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en een reeks andere oorlogsmisdaden.

Regime al-Bashir profiteert als enige
In het rapport ‘EU policy options for Sudan’ laat PAX zien dat het Soedanese regime de enige partij is die van dit andere beleid gaat profiteren. Al-Bashir kan zich met deze steun opwerpen als deel van de oplossing van het vluchtelingenprobleem van Europa. Ook de zorgen over falende staten in de Hoorn van Afrika en toenemend terrorisme in de regio geven al-Bashir nieuwe kansen. Het EU-beleid om conflicten in de regio te bestrijden wordt met dit steunpakket tegengewerkt. Voor de EU is het korte termijn doel, het indammen van migratie dichtbij huis, nu blijkbaar prioriteit.

Juist meer vluchtelingen
PAX is verontrust dat het EU-steunpakket de positie van het regime van al-Bashir zal versterken, zelfs als het geld niet direct in handen van de regering in Khartoum komt. De EU heeft te weinig oog voor de wrede conflicten in Darfur, Zuid Kordofan en Oost-Soedan waar het regeringsleger en veiligheidstroepen de burgerbevolking bombarderen en terroriseren. Het Europese beleid kan hierdoor juist méér vluchtelingen uit Soedan veroorzaken.

Doe het niet
PAX roept minister Koenders op om zich in te spannen om af te zien van de andere koers in het Europese beleid jegens het Soedanese regime van president al-Bashir. In plaats daarvan zou de Europese Unie zich meer moeten inspannen om duurzame, langetermijnoplossingen mogelijk te maken in de regio om daarmee migratie uit pure nood én massale vluchtelingenstromen sterk te verminderen.

PAX Sudan Action Alert: The EU’s policy options for Sudan

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!