Eerlijke Verzekeringswijzer brengt sector in beweging

26 mei 2014

Sinds de lancering van de Eerlijke Verzekeringswijzer in september 2013 hebben vijf verzekeraars uit de top-tien in Nederland hun duurzaamheidsbeleid op tal van onderdelen verbeterd. Vooral ASR, maar ook Achmea, SNS Reaal en Aegon hebben grote stappen gezet om hun investeringen te verduurzamen. De verbeteringen van het investeringsbeleid van deze vier verzekeraars resulteerden in maar liefst 54 hogere scores op tal van maatschappelijke onderwerpen, zoals mensenrechten, gezondheid en natuur.

APG Loyalis boekte flinke vooruitgang op één belangrijk thema, namelijk ‘transparantie en verantwoording’. De resultaten van de vijf overige verzekeraars die in de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn opgenomen – Delta Lloyd, ING en de buitenlandse verzekeraars Allianz, Generali en Legal & General – steken hierbij schril af. Zij brachten in de onderzoeksperiode van acht maanden geen enkele meetbare verbetering aan in hun investeringsbeleid, of maakten die niet publiek kenbaar.

Wake-up call
‘Verzekeraars beginnen zich te onderscheiden,’ zegt Titus Bolten, projectleider van de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Hierdoor krijgt de consument echt iets te kiezen. De lancering van de Eerlijke Verzekeringswijzer heeft bij een aantal verzekeraars duidelijk als een wake-up call gewerkt. We moedigen de verzekeraars die nu beleidsaanscherpingen hebben doorgevoerd aan om daarmee door te gaan. Er valt nog genoeg te verbeteren. De andere verzekeraars zullen hun best moeten doen om aan te haken. Steeds meer mensen willen graag klant zijn bij een verzekeraar die transparant en maatschappelijk verantwoord investeert. Stilzitten is geen optie.’

Scores
In totaal zijn er door vijf verzekeraars 55 hogere scores behaald, op tien thema’s en tien sectoren.

De meeste en ook meest opvallende verbeteringen komen voor rekening van ASR en Achmea, die beiden bijvoorbeeld een 9 scoren voor het beleid voor mensenrechten, tegenover een 3 bij de nulmeting in september. Voor het thema ‘belastingen en corruptie’ ging ASR van een 3 naar een 8. SNS Reaal boekte haar grootste winst bij het beleid voor de landbouwsector: van een 1 naar een 8.

APG Loyalis heeft als eerste verzekeraar een lijst gepubliceerd van alle bedrijven en overheden waarin wordt belegd. Mede hierdoor stijgt de score van APG voor transparantie van een 3 naar een 6.

Op www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl kunnen consumenten de verzekeraars (moederbedrijven en eventuele dochterondernemingen) vergelijken op de scores voor hun duurzaamheidsbeleid.
Via de website kunnen zij hun verzekeraar hierop ook aanschrijven, een klacht of compliment sturen, of overstappen naar een duurzamere verzekeraar.

 

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!