Blaas Colombiaans vredesproces snel nieuw leven in

Beeld: slachtoffer colombia

5 september 2019

Er moet veel meer gedaan worden om de Colombiaanse vredesakkoorden te implementeren. Daartoe roept PAX de verschillende partijen in Colombia op. De aankondiging van FARC-kopstuk Marín om ‘een nieuwe fase van vechten’ te beginnen, mag het vredesproces niet torpederen.

De historische akkoorden, die bijna drie jaar geleden werden bereikt, maakten een einde aan 52 jaar oorlog die aan minstens 220.000 mensen het leven kostte en miljoenen ontheemden opleverde. De bevelhebber Luciano Marín (bekend onder zijn alias Iván Márquez) nam deel aan de vredesbesprekingen, maar beweert nu dat de regering haar deel van de overeenkomst heeft geschonden. Hij roept samen met verschillende andere bevelhebbers op om de wapens op te pakken.

Geweld is niet het antwoord

Deze stap dreigt het vredesproces te laten ontsporen. PAX gelooft echter dat de aankondiging van Marín de deur open laat voor dialoog. Wij dringen er bij zijn fractie op aan niet deel te nemen aan terroristische daden die de burgerbevolking verder beïnvloeden. PAX heeft sinds 1989 deelgenomen aan verschillende vredesprocessen en blijft geloven dat geweld niet de oplossing is. Ook nu.

Gemengde resultaten, ook hoop

De uitvoering van de vredesakkoorden is traag verlopen, vooral als het gaat om het helpen van slachtoffers en het ontwikkelen van de voormalige conflictgebieden. De Colombiaanse overheid heeft tot nu toe gefaald om de afspraken na te komen rond de gedemobiliseerde oud-FARC-strijders. Die afspraken gaan over bescherming, juridische zekerheid en re-integratie. Tegelijkertijd heeft de oprichting en de werking van het vredestribunaal hoop gegeven, evenals de versterking van het Colombiaanse rechtssysteem.

Terug om de tafel

PAX zal altijd initiatieven ondersteunen die ten goede komen aan de slachtoffers van het conflict. Daarom dringen we er bij de Colombiaanse regering op aan escalatie van het conflict te voorkomen en nodigen we de hele Colombiaanse bevolking uit om haar steun voor vredesinitiatieven te vergroten met als doel alle partijen weer om de tafel te krijgen.

Hier het volledige statement.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief