Wat gebeurt er na de wapenstilstand? 

Logo
Logo
Logo
20 mei 2021

PAX verwelkomt het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël. Het is goed dat de geweldsescalatie waarbij meer dan 200 burgers, waaronder meer dan 60 kinderen, het leven verloren voor nu beëindigd is. Afgelopen weken lieten wederom zien hoe belangrijk het is dat strijdende partijen hun verplichtingen onder het humanitair oorlogsrecht nakomen. Burgers en burgerinfrastructuur mogen nooit een doelwit zijn.

Het is belangrijk om nu de grondoorzaken aan te pakken om te voorkomen dat het geweld weer oplaait en zo een rechtvaardige, duurzame vrede dichterbij te brengen. De directe aanleiding voor het geweld was de dreigende huisuitzetting van 4 Palestijnse families. Deze dreiging duurt voort en is helaas met het staakt-het-vuren niet voorbij. 

Groter geheel

De huisuitzettingen staan helaas niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een groter geheel. De recente escalatie van geweld is een symptoom van de onderliggende oorzaken. Israël bezet al decennia Palestijns gebied en probeert de Palestijnen te verdrijven uit Oost-Jeruzalem. Nederland moet zich actief inzetten om deze grondoorzaken aan te pakken. Vrede is alleen mogelijk indien de voortgaande annexatie, inclusief de gedwongen uitzettingen in de wijk Sheikh Jarrah alsook de steeds maar uitbreidende illegale nederzettingen door kolonisten, onmiddellijk stopt. Ook de onderdrukking van demonstranten, activisten en het maatschappelijk middenveld moet aangepakt worden. 

Oproep aan minister Blok

PAX roept minister Blok van Buitenlandse Zaken nogmaals op om direct actie te ondernemen en de Israëlische regering ter verantwoording te roepen voor de systematische schendingen van het internationaal recht door Israël. Nederland moet in lijn met de aangenomen motie Karabulut c.s. in EU-verband en binnen de Verenigde Naties werken aan een stappenplan met concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de druk op de Israëlische regering op te voeren. Ook moet Nederland op korte termijn een stappenplan opstellen met maatregelen die het zelf kan nemen en dit plan openbaar maken. 

Wat doet PAX?

PAX blijft zich inzetten om samen met Israëlische en Palestijnse partnerorganisaties de grondoorzaken te adresseren en aan te pakken. PAX werkt samen met lokale partnerorganisaties rondom huisvestings- en verblijfsrechten in Oost-Jeruzalem. PAX en partners monitoren schendingen en brengen deze onder de aandacht bij de diplomatieke gemeenschap. Ook ondersteunen we getroffen families en burgerinitiatieven die zich inzetten voor de rechten van Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem. 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Meer info