Tom van den Nieuwenhuijzen
Tom van den Nieuwenhuijzen

Wat doet GroenLinks in vredesnaam? 

Tom van den Nieuwenhuijzen
Logo
Logo
Logo
25 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen vraagt Anna Timmerman, directeur van PAX, Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen over wat zij in vredesnaam doen. Gesprekken over hoe Tweede Kamerleden kunnen bijdragen aan vrede. Over hoe ze zelf terugkijken op hun tijd in de kamer en over wat in vredesnaam hun plannen zijn voor de komende kabinetsperiode. 

Wie: Tom van den Nieuwenhuijzen  

Wat: Tweede Kamerlid voor GroenLinks, woordvoerder Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Defensie 

Verkiesbaar in maart? Ja, op plek 22 
 

We vragen aan Tom van den Nieuwenhuijzen, waarom moeten we op 17 maart in vredesnaam stemmen op GroenLinks?  

“De lezers moeten op GroenLinks stemmen, zodat ik nog vier jaar kan knokken tegen al het onrecht dat vrede in gevaar brengt. Met een sterk GroenLinks, en met Tom in de kamer, kunnen we de komende jaren nog meer impact hebben en de wereld een stukje beter maken. Daar geloof ik oprecht in.”  

“Ik was het eerste Corona-Kamerlid, de eerste die beëdigd werd na het uitbreken van de pandemie. En ik kreeg de portefeuilles Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Handel en Defensie. Een grote portefeuille, het gaat over alles buiten Nederland. En dat in een tijd van crisis, achteruitgang en nood.”  

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

“Samen met Bram van Ojik hebben we het initiatief genomen voor onze ‘Behoud het Woud’-nota om onze regenwouden en de mensen die daar leven te beschermen. En ik heb me ingezet voor dwingende IMVO-wetgeving, waar we volgende week mee komen. Want je ziet dat grote multinationals misbruik maken van hun machtspositie. Ze maken gebruik van fiscale constructies, maar ze maken ook misbruik van grote handelsverdragen. Maar denk ook aan bedrijven die rechten krijgen op gebruik van land en dat land dan vervuild achterlaten. Of door bodemschatten te roven en vervolgens de bevolking in de teringzooi achter te laten. Dat zie je nu in Colombia gebeuren, waar mijnbedrijven wegtrekken. En kijk naar Danone dat grondwaterrechten wereldwijd opkoopt. Er is dwingende IMVO-wetgeving nodig. Daarnaast moet de Kamer kijken naar belastingconstructies waardoor Afrikaanse landen veel geld mislopen.” 

“Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kun je, als parlementariër, nadrukken leggen, zodat het geld beter terecht komt bij het maatschappelijk middenveld. En je kunt kijken naar beleidscoherentie, want dat gaat ook niet altijd goed. Dat er bijvoorbeeld vanuit ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet op het stimuleren van lokale vissersboten en voedselprogramma’s, zodat mensen bestaanszekerheid hebben, en Nederland aan de andere kant helpt bij handelscontracten voor Westerse bedrijven die het tegenovergestelde effect hebben, bijvoorbeeld door het opkopen van visrechten. Als Kamerlid heb je veel invloed, je kunt agenderen en adresseren.” 

Defensie 

“GroenLinks heeft de ambitie om te regeren en dat was aanleiding om ook na te denken over onze visie op defensie. Van nature heeft GroenLinks een pacifistische grondslag. Wat mij betreft hebben we een wereld zonder defensie, maar dat kan alleen als er geen agressoren zijn in de wereld. Daarom kiest GroenLinks voor een humanitaire visie op defensie. Dat betekent: geen stijging van het budget en scherpe keuzes. We kiezen voor materieel dat primair ook humanitair ingezet kan worden en voor een stevige cyberaanwezigheid. We kiezen ook voor het afschaffen van de landmacht.”  

“Kernwapens gaan zo snel mogelijk de wereld uit, maar ik zie daar ook een catch-22. Op het moment dat Europa geen kernwapens meer heeft, heb je ook geen rol meer in de internationale kernwapendiscussie. Daarom ben ik er niet tegen dat Europa nog even onderdeel blijft van het probleem. Als GroenLinks gaat regeren, dan zijn we ervoor dat de Amerikaans kernwapens uit Volkel verdwijnen. We willen een kernwapenvrij Nederland. Zolang je die dingen hebt liggen, ben je ook een doelwit.” 

“GroenLinks is voor investeringen in de cyberkant van defensie. Zodat je je kunt beschermen tegen cyberaanvallen. Stel je voor dat een buitenlandse macht onze sluizen openzet bij hoog water! Daar moet je jezelf tegen kunnen beschermen. Maar we zijn tegen autonome wapens, dat is een weg die we nooit in moeten slaan. Er moet altijd een mens zijn die besluit over leven en dood. We moeten voorkomen dat we anoniem slachtrobots ergens naar toe kunnen sturen. Je hebt altijd een geweten nodig, menselijke compassie, als het gaat om beslissingen over leven en dood.”  

Radicale openheid 

“Ten slotte kun je als kamerlid bijdragen aan openheid. Openheid helpt om mensenrechten te beschermen en besluitvorming te verbeteren. Alleen in openheid kunnen Tweede Kamerleden de regering echt controleren en dat draagt bij aan veiligheid en vrede. Het Hawija-dossier was een exemplarisch voorbeeld van hoe het constante gebrek aan openheid het werk van Kamerleden onmogelijk maakte, ten koste van het belang van burgers. Volgens mij is een overheid gediend bij radicale openheid.” 

“Als ik terugkijk, dan heb ik, in minder dan een jaar tijd, best veel kunnen doen en daar ben ik trots op. Vrede betekent voor mij dat je mag en durft te zijn wie je bent; dat je de luxe hebt om te dromen over je toekomst. Het gaat over een fundamenteel veiligheidsgevoel van jezelf mogen zijn. Ik hoop dat ik terug kan komen in de kamer. Ik ben nog niet klaar.” 

Lees hier ook de interviews met Salima Belhaj (D66)Sven Koopmans (VVD)Martijn van Helvert (CDA), Sadet Karabulut (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Meer info