Don Ceder (l) en Joël Voordewind
Don Ceder (l) en Joël Voordewind

Wat doet de ChristenUnie in vredesnaam? 

Don Ceder (l) en Joël Voordewind
Logo
Logo
Logo
09 maart 2021

In aanloop naar de verkiezingen vraagt Anna Timmerman, directeur van PAX, Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen over wat zij in vredesnaam doen. Gesprekken over hoe Tweede Kamerleden kunnen bijdragen aan vrede. Over hoe ze zelf terugkijken op hun tijd in de Kamer en over wat in vredesnaam hun plannen zijn voor de komende kabinetsperiode.

Wie: Joël Voordewind en Don Ceder 

Wat: Voordewind is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, woordvoerder Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Ceder is gemeenteraadslid in Amsterdam en kandidaat-Kamerlid.

Verkiesbaar in maart? Voordewind niet, Ceder op plek 4

Vandaag vragen we aan Joël Voordewind en Don Ceder, waarom moeten we op 17 maart in vredesnaam stemmen op de ChristenUnie? 

Don Ceder: “De ChristenUnie heeft een breed besef wat vrede betekent. Niet alleen het geopolitieke, maar ook innerlijke vrede en tussen mensen onderling vinden wij belangrijk. Ons hart klopt voor de meest kwetsbaren, en wij vinden dat je die verantwoordelijkheid ook moet uitdragen. Dat maakt dat een stem op de ChristenUnie een stem op de vrede en gerechtigheid is.”

Joël Voordewind: “Voor mij houdt het heel erg verband met mijn geloof. Vrede in je hart, is dat je vrede hebt met God en met je naasten. Voor mij is dat het belangrijkste en het fundament in mijn leven. Van daaruit hoop ik iets bij te dragen aan de vrede in de wereld. Voor mij betekent vrede niet zo zeer de afwezigheid van oorlog, maar nog een stap dieper, namelijk in staat zijn om tot verzoening te komen. De verzoeningsprojecten tussen de Palestijnen en Israëliërs, tussen Turkije en Armenië.”

Verzoening en verantwoordelijkheid

Voordewind: “Als het gaat om Srebrenica, gaat het ook om verzoening. Het is goed dat er aandacht kwam voor Dutchbat, maar ik denk dat je ook niet de slachtoffers mag vergeten. Volgens mij is het én-én om tot een volwaardig proces te komen waar alle partijen het verschrikkelijke verleden een plaats kunnen geven. Daar moeten wij mee in het reine komen, en we moeten dus als overheid niet doorprocederen of denken daar makkelijk weg mee te komen. We moeten onze verantwoordelijkheid gewoon nemen, we moeten tot excuses komen en ook tot financiële compensatie”

Ceder: “Nederland kan denk ik nog wat stappen zetten als het om nationale verzoeningsprocessen gaat, zie bijvoorbeeld de excuses na 75 jaar voor de rol van de regering tijdens de Holocaust, en de lopende discussie rond het slavernijverleden. In principe draait het om verzoening met het verleden, zodat je een gedeelde toekomst kan vormgeven. Om dat proces met elkaar aan te gaan, moet je je af durven vragen welke vragen relevant zijn en bijdragen aan dat verzoeningsproces. Nederland kan op dat vlak nog wat leren.”

(Kern)wapens

Voordewind: “We hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat Nederland onderdeel zou moeten uitmaken van het kernwapenverdrag van de VN. We hebben hier eerder in de Kamer voor gepleit, en het is goed dat Nederland betrokken was bij de totstandkoming. Trouwens, alle eer aan PAX dat ze zich hiervoor hebben ingespannen, en gefeliciteerd nog met het in werking treden van het verdrag. We hopen werkelijk dat het snel leidt tot het ondertekenen van het verdrag door Nederland. Tegelijkertijd vinden we als ChristenUnie dat we het diplomatieke gesprek met Rusland moeten blijven voeren.

Ceder: “Als wij als krijgsmacht meedoen aan missies, dan moeten de mensenrechten voorop staan. De principes van een rechtvaardige oorlog moeten worden hooggehouden, wat betekent dat we ook terughoudend moeten zijn in het gebruik van geweld. En met het gebruik van wapens die veel meer schade kunnen aanleveren dan een aantal decennia geleden, en daardoor ook meer burgerslachtoffers maken. Wat ons betreft zijn wapens dan ook geen exportproduct. En natuurlijk willen we dat bovengenoemde principes ook bij autonome wapens worden hooggehouden, waarbij het uitgangspunt is dat we liever geen gebruik willen maken van autonome wapens. Dat gesprek moeten we in NAVO-verband voeren.”

Handelspositie

Ceder: “We kunnen onze handelspositie in de wereld gebruiken om sommige landen tot afspraken te dwingen. Als het gaat om Nederland als handelsland moeten we daarbij ook de mensenrechten en mensenrechtenschendingen in landen meenemen. Waar ChristenUnie voor pleit is om bijvoorbeeld als er handelsmissies zijn, of als er akkoorden komen, daar ook echt de mensenrechtenparagraaf op te stellen, om lokale NGO’s te ontmoeten. Tot en met het heroverwegen van afspraken.”

Voordewind: “Samen met de PvdA, SP en GroenLinks zijn we nu dan ook bezig om tot bindende wetgeving te komen voor het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat initiatiefwetsvoorstel, waar ik eerste ondertekenaar van ben, vind ik echt één van de belangrijkste wetten die er moeten komen. Het gaat om eerlijke handel, en het respecteren van mensenrechten, milieurechten en arbeidsrechten. De wet verplicht straks Nederlandse bedrijven te voorkomen dat er mensenrechtenschendingen of milieuschade plaatsvindt in hun productieketens.”

Steun voor de meest kwetsbaren

Ceder: “ik heb niet het gevoel dat mijn komst in de Kamer straks de wereld plotsklaps gaat veranderen. Ik hoop wel dat ik met mijn juridische blik continu de vraag blijf stellen of we ook oog hebben voor de meest kwetsbaren? Door mijn ervaring als advocaat heb ik kunnen zien dat wetten die aan de tekentafel ontworpen zijn, in de praktijk helaas te vaak mensen in de knel brengen, waarbij mensen tussen wal en schip vallen. Ik wil dat we daar meer aandacht voor hebben, en dat we beleid maken dat ook echt aansluit bij de maatschappij. En dat we oog blijven houden voor de meest kwetsbaren.”

Voordewind: “Ik hoop echt dat we in staat zullen zijn, als Nederlands parlement en ChristenUnie, om op te komen voor diegenen die het echt hard nodig hebben. Don weet er alles van, hij is sociaal advocaat en weet van mensen die van een kleine schuld opeens in een hele grote schuld terecht zijn gekomen. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat Don dit pleidooi straks voortzet. Niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld als het gaat om godsdienstvrijheid. Mensen die niks misdaan hebben, behalve een Bijbel hebben gelezen, kunnen tien jaar in de gevangenis komen in China. Mensen die zich bekeren in Iran tot het Christendom, of homo zijn, en daar de doodsstraf voor kunnen krijgen. Ik hoop dat we als ChristenUnie daar in Nederland ons uiterste best voor blijven doen, voor mensen die in de knel zitten.”

Salima Belhaj (D66)Sven Koopmans (VVD)Martijn van Helvert (CDA)Kirsten van den Hul (PvdA)Sadet Karabulut (SP)Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), Tunahan Kuzu (DENK)Christine Teunissen (PvdD) en Chris Stoffer (SGP).

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Meer info