Persbericht: Staten ondertekenen internationale overeenkomst om burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens 

Persbericht

18 november 2022 |
  • Vandaag ondertekenen in Dublin naar verwachting 60 landen, waaronder Nederland een internationale overeenkomst om burgerleed door het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden tegen te gaan. 
  • In de overeenkomst zeggen landen toe om het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden in te perken en slachtoffers en hun gemeenschappen bij te staan.
  • In conflicten zoals in Oekraïne, Jemen, Gaza of Syrië, zijn 9 van de 10 slachtoffers burgers, wanneer explosieve wapens worden gebruikt in bevolkte gebieden. 

Dublin 18 november- Staten komen vandaag bijeen in Dublin om een overeenkomst te ondertekenen om het wereldwijde leed door explosieve wapens in dorpen en steden tegen te gaan. PAX verwelkomt deze mijlpaal en roept alle landen op de verklaring te ondertekenen en in praktijk te brengen. 

Burgerleed

Bij bombardementen op bevolkte gebieden zijn 90% van de doden en gewonden burgers. Kritieke infrastructuur raakt beschadigd en vernietigd, waardoor de water- en stroomvoorziening staakt. Huizen, scholen en bedrijven worden verwoest en mensen moeten vluchten. De gevolgen van explosieve wapens voor burgers zijn verschrikkelijk en duren vaak jarenlang. 

De politieke verklaring

De belangrijkste bepaling in de overeenkomst is dat landen de inzet van explosieve wapens in bevolkte gebieden zullen beperken of ervan af zullen zien. Roos Boer is voor vredesorganisatie PAX vanaf het begin betrokken bij het politieke proces, reisde meerdere maken af naar conflictgebieden om de gevolgen van explosieve wapens in kaart te brengen en nam namens PAX deel aan de onderhandelingen over de politieke verklaring. Boer: ”Vandaag is een hoopvol moment. De overeenkomst erkent het leed onder burgers door explosieve wapens, en committeert de ondertekenaars om dit leed tegen te gaan. Mits goed uitgevoerd, kan de verklaring burgers beter beschermen, tijdens én na een conflict”. 

Slachtofferhulp

Behalve het tegengaan van het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden, moeten landen de directe en indirecte effecten van aanvallen met explosieve wapens monitoren en hierover de grootst mogelijke graad van transparantie hanteren. Ook moeten slachtoffers en hun gemeenschappen worden bijgestaan. Boer: ”We zien dat in sommige conflicten burgers moedwillig en in strijd met oorlogsrecht het doel zijn van aanvallen. In andere gevallen vormen ze ‘nevenschade’ van wapengebruik. In alle gevallen is het patroon van leed onder burgers volstrekt onacceptabel.” 

Nederland

Nederland is een van de landen die vandaag de overeenkomst ondertekent. Boer: ”Het echt beter beschermen van burgers tegen explosieve wapens gebeurt pas als landen de verklaring gaan integreren in militair beleid en operaties. Het feit dat zoveel landen de problemen door explosieve wapens erkennen, en de verklaring ondertekenen stemt ons hoopvol, maar het is slechts het begin van verandering voor burgers in conflictgebieden.” PAX is daarom blij dat ook Nederland de overeenkomst vandaag ondertekent en ziet uit naar concrete voorstellen om de verklaring in praktijk te brengen. 

Roos Boer is voor PAX aanwezig in Dublin. Voor vragen en interviews neem contact op met persvoorlichting(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl of persvoorlichter Sander op +31 6 82298033.

Meer informatie over het werk van PAX

In 2011 was PAX mede oprichter van het International Network on Explosive Weapons. INEW werd in 2011 opgericht en wordt sindsdien bestuurd door : Action on Armed Violence, Article 36, Center for Civilians in Conflict, Handicap International, Human Rights Watch, Norwegian People’s Aid, Oxfam, PAX, Save the Children, SEHLAC, and the Women's International League for Peace and Freedom. Een groep van maatschappelijk organisaties die zich ernstige zorgen maakte om het burgerleed dat door explosieve wapens werden veroorzaakt in dorpen en steden wereldwijd. In de afgelopen 11 jaar zette dit netwerk zich in om dit burgerleed tegen te gaan. Door allereerst het probleem in kaart te brengen, vervolgens op de politieke agenda te zetten, en samen met staten, VN organisaties en internationale organisaties toe te werken naar een nieuwe norm om burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens in bevolkte gebieden. 

Meer informatie over explosieve wapens:

 

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen