Kernwapens officieel illegaal nu VN-verdrag in werking treedt 

Persbericht

24 oktober 2020 |

Atoomwapens worden officieel illegaal. Nu vanavond Honduras als vijftigste land het VN-verdrag tegen kernwapens heeft geratificeerd, treedt dit verdrag over 90 dagen in werking. “Dit is een enorme stap in de richting van een kernwapenvrije wereld”, zegt Susi Snyder van PAX.

Het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens, maakt de ontwikkeling, het testen, het gebruik en het bezit van kernwapens illegaal voor alle landen die toetreden tot het verdrag. Het is in 2017 aangenomen door 122 landen en inmiddels door 50 landen geratificeerd. Dat betekent dat atoomwapens over 90 dagen illegaal zullen zijn onder internationaal recht. Daarmee zal het stigma op kernwapens worden vergroot en ondermijnt het verdrag het idee dat kernwapens legitiem zijn. Ook voor de staten die niet tot het verdrag toetreden.Susi Snyder, PAX-programmaleider nucleaire ontwapening: "Iedereen weet dat kernwapens verschrikkelijk zijn en enorme en langdurende schade veroorzaken. 75 jaar nadat kernwapens voor het eerst werden gebruikt, worden ze eindelijk illegaal.”Nederland tekent nog nietDe Nederlandse regering verzet zich momenteel tegen toetreding tot het verdrag, ondanks publieke en parlementaire druk om dit wel te doen. De regering noemt NAVO-verplichtingen als een van haar belangrijkste bezwaren. Nederland heeft nog steeds Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel liggen en heeft al toegezegd dat deze wapens binnenkort vervangen mogen worden door meer geavanceerde nieuwe kernwapens.Snyder: “De meeste Nederlanders en een meerderheid in het parlement zijn hier absoluut op tegen. Er is geen enkele reden om Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied te bewaren, met alle risico’s van dien. We roepen de Nederlandse regering dan ook op om dit historische moment aan te grijpen om alle kernwapens van Nederlands grondgebied te verwijderen en het verdrag te tekenen. Want ook al hebben de grote kernwapenstaten nog niet getekend, de druk om afstand te doen van kernwapens wordt nu enorm opgevoerd. Dat hebben we in het verleden ook gezien bij andere internationale verdragen zoals de conventies die landmijnen en clustermunitie verbieden.”Bekijk ook De weg naar het kernwapenverdrag


Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen