Internationale politieke verklaring over explosieve wapens vormt mijlpaal in de bescherming van burgers 

17 juni 2022 |

Vandaag komen staten, internationale en maatschappelijke organisaties in Genève bijeen om de laatste hand te leggen aan een internationale overeenkomst over het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. 

Bij bombardementen op bevolkte gebieden zijn 90% van de doden en gewonden burgers. Kritieke infrastructuur wordt beschadigd en vernietigd, waardoor de water- en stroomvoorziening raakt verstoord, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de gezondheidszorg en andere essentiële diensten. Huizen, scholen en werkplaatsen worden verwoest en mensen moeten vluchten. Voortdurende bombardementen en beschietingen leiden tot verontreiniging met niet-geëxplodeerde munitie, die een bedreiging vormt voor de veilige terugkeer van burgers naar hun huizen, evenals voor het herstel van de infrastructuur en het milieu, lang nadat het conflict is beëindigd.

Verwoestende gevolgen voor burgers

Roos Boer, projectleider humanitaire ontwapening voor PAX en bestuurslid van het International Network on Explosive Weapons (INEW), is bij de bijeenkomst aanwezig: "Oekraïne is een actueel voorbeeld van de verwoestende gevolgen voor burgers als steden worden gebombardeerd en beschoten met explosieve wapens. Helaas is dit een patroon van leed dat zich al vele jaren in oorlogen voordoet, onder meer in Gaza, Jemen, Syrië, Irak en Ethiopië. Landen moeten zich inzetten om het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden tegen te gaan en burgers beter te beschermen.”

Belangrijke stap in burgerbescherming

De politieke verklaring is een belangrijke stap om burgers beter te beschermen tegen de ernstige schade en het leed dat bombardementen en beschietingen van steden veroorzaakt.  De verklaring omvat een inperking van het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden, roept landen op tot het verzamelen van data over de gevolgen, committeert landen de gevolgen voor burgers te beperken, en het verlenen van bijstand aan slachtoffers en getroffen gemeenschappen. 

De bijeenkomst in Genève vormt het sluitstuk van een drie jaar durend proces onder leiding van Ierland om de politieke verklaring op te stellen.  Meer dan 65 staten hebben deelgenomen aan dit proces, waaronder ook Nederland. 

Boer: "Wij doen een dringend beroep op Nederland om de politieke verklaring zo spoedig mogelijk te onderschrijven en zo bij te dragen aan een betere bescherming van burgers in conflict gebieden." 

Een conferentie waar landen de verklaring kunnen ondertekenen zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden.

Meer lezen

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen