Internationale overeenkomst beschermt burgers tegen explosieve wapens 

18 november 2022 |

Vandaag ondertekenen naar verwachting 75 landen, waaronder Nederland, in Dublin een internationale overeenkomst om burgerleed door het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden tegen te gaan. PAX verwelkomt deze mijlpaal en roept alle landen op de verklaring te ondertekenen en in praktijk te brengen.

Bij bombardementen op bevolkte gebieden zijn 90% van de doden en gewonden burgers. Wanneer belangrijke infrastructuur wordt beschadigd en vernietigd, raakt de water- en stroomvoorziening verstoord raakt, wat weer gevolgen heeft voor de gezondheidszorg en andere essentiële diensten. Door verwoesting van huizen, scholen en bedrijven moeten mensen vluchten. De gevolgen voor burgers zijn verschrikkelijk en duren vaak jarenlang. 

Transparantie om effecten te monitoren

De overeenkomst vormt een hoopvol moment, waar een decennium aan gesprekken aan vooraf is gegaan. Behalve het inperken, of afzien van, het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden wanneer burgerleed te verwachten is, moeten landen onder andere de directe en indirecte effecten van aanvallen met explosieve wapens monitoren. Daarnaast moeten hierover de grootst mogelijke graad van transparantie worden gehanteerd. Ook beloven landen slachtoffers en hun gemeenschappen bij te staan. 

International Network on Explosive Weapons

In 2011 was PAX medeoprichter van het International Network on Explosive Weapons. Het netwerk wordt bestuurd door ction on Armed Violence, Article 36, Center for Civilians in Conflict, Handicap International, Human Rights Watch, Norwegian People’s Aid, Oxfam, PAX, Save the Children, SEHLAC, and the Women's International League for Peace and Freedom. Een groep maatschappelijk organisaties die zich ernstige zorgen maakt om het burgerleed dat door explosieve wapens werden veroorzaakt in dorpen en steden wereldwijd. In de afgelopen 11 jaar zette dit netwerk zich in om dit burgerleed tegen te gaan. Door allereerst het probleem in kaart te brengen, het vervolgens op de politieke agenda te zetten, en ten slotte samen met staten, VN-organisaties en internationale organisaties toe te werken naar een nieuwe norm om burgers beter te beschermen. 

Het is van groot belang dat de verklaring door zoveel mogelijk landen wordt gesteund. PAX zal hier door verdere samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en staten verder aan bijdragen. Ook ziet PAX uit naar de concrete voorstellen van Nederland om de politieke verklaring op nationaal niveau zo goed mogelijk te implementeren en burgers in conflictgebieden beter te beschermen tegen explosieve wapens. 

Zie ook:

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen