'Baker Shot', de test van de Verenigde Staten met een kernwapen op het Bikini atol in 1946. Foto Wikimedia Commons / United States Department of Defense
'Baker Shot', de test van de Verenigde Staten met een kernwapen op het Bikini atol in 1946. Foto Wikimedia Commons / United States Department of Defense

De wereld praat een maand over kernwapens. Bekent Nederland kleur? 

'Baker Shot', de test van de Verenigde Staten met een kernwapen op het Bikini atol in 1946. Foto Wikimedia Commons / United States Department of Defense
23 april 2015 |

Van 27 april t/m 22 mei komen de landen van het Non-proliferatieverdrag, dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, in New York bijeen voor de vijfjaarlijkse toetsingsconferentie over het verdrag. Hoog op de agenda staat de gebrekkige voortgang van de verplichting tot nucleaire ontwapening. De grote vraag is: wat gaat Nederland doen?

Ontwapening is nu een moeilijker thema dan bij de vorige toetsingsconferentie, vijf jaar geleden. Toen werden verschillende actieplannen gepresenteerd die moesten bijdragen aan nucleaire ontwapening. Van al die mooie woorden en toezeggingen is helaas weinig terecht gekomen. De wereldwijde spanningen lopen op, waarbij ook kernwapens een rol spelen. Rusland en de VS staan weer lijnrecht tegenover elkaar. Ogenschijnlijk niet een goed moment om over nucleaire ontwapening te praten. Toch is volgens PAX nu juist hét moment om stappen te zetten richting een verbod op kernwapens.Schoon genoeg van kernwapens

Een groeiende groep landen heeft namelijk schoon genoeg van kernwapens en wil zo snel mogelijk onderhandelingen starten over een wereldwijd verbod op deze massavernietigingswapens. Zo tekenden 155 landen - Nederland niet - een VN-verklaring waarin zij stellen dat elk gebruik van kernwapens onacceptabele catastrofale humanitaire gevolgen zal hebben en dat de eliminatie van kernwapens noodzakelijk is voor het overleven van de mensheid. Daarnaast herdenkt Japan dit jaar dat kernbommen 70 jaar geleden Hiroshima en Nagasaki verwoestten. De gevolgen van die aanvallen zijn nog steeds zichtbaar. De enige manier om ervoor te zorgen dat deze rampen zich nooit meer voordoen, is om kernwapens te verbieden.Wat gaat Nederland doen?

De grote vraag is dan: wat gaat Nederland doen? Nederland heeft meerdere keren aangegeven een kernwapenvrije wereld te willen, maar geeft tot nu toe niet thuis als het om concrete stappen gaat. Zo gaf de regering geen uitvoering aan een aangenomen motie uit 2010 die de regering opriep de VS te laten weten niet langer waarde te hechten aan bescherming van Nederland door middel van kernwapens. Ook een motie uit 2012, waarin de regering wordt gemaand de verwijdering van Europese kernwapens tot harde doelstelling te maken, is niet uitgevoerd. Nederland heeft nog altijd 16 tot 20 Amerikaanse kernwapens op haar grondgebied liggen, iets waarover de regering nog altijd niet transparant is. Nederland heeft de afgelopen vijf jaar dan ook geen bijdrage geleverd aan het streven de rol van kernwapens te verminderen. Ook pleit Nederland tegen onderhandelingen over een verbod op kernwapens.Het is de hoogste tijd dat Nederland kleur bekent en zich tijdens de herzieningsconferentie op alle mogelijke manieren inzet voor de nucleaire ontwapening die ze zo belangrijk zegt te vinden.PAX in New York

PAX is tijdens de conferentie in New York aanwezig om te pleiten voor meer inzet voor nucleaire ontwapening en voor de start van onderhandelingen over een verbod op kernwapens. Lees de aanbevelingen van PAX aan de Tweede Kamer voor de Nederlandse inzet tijdens de toetsingsconferentie.Donderdag 23 april is in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de toetsingsconferentie.


Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen