foto: ANP
foto: ANP

Bossen Syrië verwoest door 12 jaar oorlog 

foto: ANP
21 maart 2023 |

Twaalf jaar oorlog in Syrië heeft een verwoestend effect gehad op de bossen en boomgaarden in het hele land: meer dan een derde van alle bomen is gekapt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van PAX. Het rapport ‘Axed and Burned’, is een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van ontbossing in landen die door conflict zijn getroffen. Uit de resultaten blijkt dat de ontbossing in Syrië  nu al gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van burgers en op lange termijn gevolgen heeft voor het klimaat.

De belangrijkste oorzaken zijn gewapend conflict, de toenemende droogte door klimaatverandering, intense bosbranden en grootschalige houtkap ten gevolge van het gebrek aan toegang tot elektriciteit en brandstof. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Bij elkaar versterkt dit sociale en politieke spanningen in het land.

Directe gevolgen voor de levensomstandigheden

Uit het onderzoek blijkt dat in het westen van Syrië meer dan 36% van de bossen zijn aangetast door ongecontroleerde houtkap en intense bosbranden in de periode 2018-2020. In andere gebieden, zoals het noorden van Aleppo, zijn gewapende groepen een belangrijke oorzaak geweest van de zware houtkap van natuurlijke bossen, waarbij bijna 60% van de bomen is omgehakt. In plaatsen als Palmyra gingen meer dan 52% van de fruitbomen verloren tijdens de hevige gevechten tussen regeringstroepen en de gewapende groepen. In andere gebieden hadden ontheemde bevolkingsgroepen een behoefte aan energie, met houtkap als gevolg. In Noord-Syrië werden boomgaarden gekapt door Turkse troepen voor de bouw van militaire posten.  In Oost-Syrië werden de weinige resterende natuurgebieden en herbebossingsprojecten rond Raqqa en Tabqa ernstig aangetast tijdens de bezetting door ISIS. Het rapport laat ook het verlies zien van groene ruimtes in steden. Belegeringen van grote steden als Aleppo, Hama en Damascus hebben geleid tot een toename van de houtkap voor brandhout. 

Waarom bossen belangrijk zijn voor de getroffen gemeenschappen 

De humanitaire gevolgen van de oorlog zijn verergerd door deze vernietiging van natuurlijke hulpbronnen: boomkwekers zijn hun onderneming kwijt, unieke ecosystemen en biodiversiteit zijn aangetast en de mogelijkheden van natuurlijke koolstofopslag zijn verloren gegaan. Dit alles in een land dat al kampt met ernstige klimaatproblemen ten gevolge van stijgende temperaturen en droogte. Aantasting van het milieu – zoals ontbossing, bodemverlies en waterverontreiniging – verergert sociale en politieke spanningen samenhangend met schaarste en levensomstandigheden.

Bossen en klimaat als deel van vredesopbouw 

In dit onderzoek belicht PAX het complexe verband tussen milieu, vrede en veiligheid. We hebben onderzocht hoe bosverlies de bodem- en waterkwaliteit aantast en wat de gevolgen zijn voor de biodiversiteit en de ecologische weerbaarheid.  Het is belangrijk om onderliggende oorzaken aan te pakken en steun te verlenen bij het herstel en de wederopbouw van de getroffen gebieden. Bosherstel in Syrië na de oorlog, door natuurlijke oplossingen, zou een pilot-project kunnen zijn. Het potentieel van klimaat- en milieubescherming als onderdeel van vredesopbouw kan gebruikt worden door herbebossingsprojecten uit te voeren met betrokkenheid en kennis van de lokale gemeenschap.

Lees het complete rapport

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen