Amsterdam wil bloedkolen weg uit haven

Beeld: Een grote meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad sprak haar zorgen uit over de aanwezigheid van Colombiaanse kolen in de Amsterdamse haven en verzocht het college van B en W hier maatreg

31 maart 2016

De Amsterdamse gemeenteraad wil dat de haven zich inspant om bloedkolen uit te bannen. Woensdag 30 maart sprak een grote meerderheid van de raad haar zorgen uit over de aanwezigheid van Colombiaanse kolen in de Amsterdamse haven, en verzocht het college van B en W hier maatregelen tegen te nemen.

Amsterdam is na Rotterdam de grootste Europese haven waar steenkool wordt overgeslagen. Ongeveer dertig procent daarvan komt uit Colombia. De haven is daarmee onderdeel van de keten van bloedkolen: kolen afkomstig van bedrijven die betrokken zijn geweest bij ernstige mensenrechtenschendingen.
Het PAX-onderzoek The Dark Side of Coal naar deze betrokkenheid was voor een aantal fracties in de gemeenteraad aanleiding vragen te stellen bij de rol van de Amsterdamse haven in deze keten.
In dit geruchtmakende onderzoek verklaarden daders en getuigen onder ede dat de mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco tussen 1996 en 2006 de paramilitairen in de mijnbouwregio Cesar hebben gesteund met geld en strategische informatie. In deze periode zijn in Cesar tenminste 3100 mensen vermoord en 55.000 boeren van hun land verjaagd. De slachtoffers en hun nabestaanden hebben nooit genoegdoening of compensatie ontvangen. Kolen- en energiebedrijven hebben in de tussentijd wel grof geld verdiend met het delven, vervoeren en verbranden van deze conflictgrondstof.

Genoegdoening voor slachtoffers
Gisteravond nam de raad een motie aan, ingediend door de fracties GroenLinks, CDA, PvdA en SP, waarin zij de wens uitspreekt dat de Nederlandse bedrijven in de Colombiaanse steenkoolketen zich houden aan de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat hierbij onder andere om energie- en overslagbedrijven in de haven en de haven zelf. Dit met het expliciete doel dat er duidelijke stappen worden gezet richting genoegdoening voor slachtoffers van de grove mensenrechtenschendingen in het Colombiaanse mijnbouwgebied Cesar – wat neerkomt op een einde maken aan bloedkolen.

Stoppen met inkopen
De internationale richtlijnen die de partijen in hun motie aanhalen, schrijven voor dat bij het uitblijven van genoegdoening voor slachtoffers betrokken bedrijven moeten stoppen met inkopen totdat er concrete verbeteringen hebben plaatsgevonden. Aangezien slachtoffers al meer dan tien jaar op genoegdoening wachten en de mijnbouwbedrijven zich tot nu toe verre van constructief hebben opgesteld, vindt PAX dat het hoog tijd is dat de bedrijven in de steenkoolketen overgaan tot een tijdelijk importstop op steenkool uit Cesar. Wouter Kolk, campagneleider van PAX: ‘Dit krachtige signaal van de Amsterdamse gemeenteraad is een steun in de rug voor slachtoffers in Colombia. Het is nu aan Nederlandse energiebedrijven om bloedkolen niet alleen in woord, maar ook in daad uit te bannen.’

Lees ook: PAX: stop nu import bloedkolen uit Colombia

Steun ons vredeswerk en onze activiteiten

Word donateur van vredesorganisatie PAX of steun ons met een eenmalige bijdrage. Iedere gift is hard nodig en waarderen wij enorm. Bedankt!