Amerikaans congreslid roept op tot openheid over verarmd uranium

Beeld: Jim McDermott Foto © Joe Mabel, 2009 / Wikimedia CC

14 november 2014

Het Amerikaanse congreslid Jim McDermott heeft de Amerikaanse regering opgeroepen alle informatie over het gebruik van verarmd uranium in Irak openbaar te maken. De druk om openheid over het gebruik van dit chemische giftige en radioactieve materiaal dat in munitie gebruikt wordt groeit.

Meer dan 440.000 kg van deze munitie is door de VS gebruikt in de Golfoorlogen in Irak in 1991 en 2003. Eerder dit jaar achterhaalde PAX een klein gedeelte van de doelwitcoördinaten voor het gebied waarin het Nederlandse leger actief is geweest.

Wim Zwijnenburg van PAX: “We hebben dit deel van de data via de wet openbaarheid van bestuur achterhaald. De gegevens maakten duidelijk dat wapens met verarmd uranium op brede schaal voor allerlei doelwitten zijn ingezet, ook in dichtbevolkte gebieden. De informatie die wij hebben achterhaald, is slechts een klein deel. Samen met andere organisaties zetten we ons in om meer openheid te krijgen en ervoor te zorgen dat het giftige materiaal wordt opgeruimd.”  

Volgens het Amerikaanse congreslid McDermott is openheid over het gebruik van verarmd uranium noodzakelijk omdat ‘langdurige blootstelling aan verarmd uranium (…) langdurige gevolgen voor de gezondheid kan hebben’. Vooral arbeiders die werken op plekken met besmet militair schroot en burgers die in de buurt wonen, lopen risico.

Wederzijds begrip
In een brief aan de Amerikaanse regering stelt McDermott dat het vrijgeven van de informatie ‘in het voordeel is van alle partijen’. Hij wijst onder meer op het belang van ontmijningsorganisaties in gebieden die niet alleen vervuild zijn met deze explosieve overblijfselen van de oorlog, maar ook met verarmd uranium. Het gebrek aan openheid belemmert de mijnopruimers in hun werk. De Amerikaanse regering is de voornaamste donor in het ontmijningswerk in Irak.

McDermott benadrukt ook de politieke voordelen. Hij stelt dat de Verenigde Staten medeverantwoordelijk zijn voor de giftige resten uit de oorlog in Irak. “Door deze tastbare erfenis van onze militaire inzet in Irak op te ruimen, dragen we bij aan wederzijds begrip, wat van vitaal belang is voor onze toekomstige strategie in dit land”, legt hij uit.

Toenemende druk
Zijn oproep draagt bij aan de toenemende druk op de Amerikaanse regering om duidelijkheid te geven over het gebruik van verarmd uranium. Het in de Verenigde Staten gevestigde Center for Constitutional Right (CCR) vroeg samen met de Iraqi Veterans Against War (IVAW) via het Amerikaanse gerechtshof onlangs inzage in de doelwitcoördinaten die de regering bij aanvallen heeft gebruikt. Leah Todd van het CCR stelt dat “het weigeren van de Verenigde Staten om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van de munitie die zij in de oorlog hebben gebruikt het leed dat de mensen in Irak is aangedaan en het gebrek aan behandeling van Amerikaans overheidspersoneel en veteranen vergroot.”

Tegenstemmen
Samen met Iraqi Veterans Against War lanceerde de CCR een online petitie, waarin zij de Amerikaanse regering oproept niet langer tegen VN-resoluties over verarmd uranium te stemmen. Resolutie A/1/69 L.43, die door 143 staten wordt gesteund en waarover in december gestemd wordt in de algemene vergadering van de Verenigde Naties, vraagt om openheid over het gebruik van verarmd uranium en internationale steun voor gedupeerde staten. De VS, het Verenigd Koningrijk, Frankrijk en Israël waren de enige vier landen die de resolutie niet steunden.

Lees ook:
Amerikanen verzoeken via rechtbank om openheid over verarmd uranium (26-09-2014)
Irak pleit voor verbod op verarmd uranium (01-09-2014)
Verarmd uranium blijvend probleem voor Irak (19-06-2014)
Zie ook ons programma Verarmd uranium

Schrijf je in voor de nieuwsbrief