Geef vrouwen een stem in vrede

Hoewel vrouwen het hardst worden getroffen door conflict, zijn het vooral mannen die aan de onderhandelingstafels de dienst uitmaken. Bovendien wijst onderzoek uit dat blijvende vrede alleen mogelijk is als vrouwen volwaardig kunnen deelnemen aan vredesprocessen. PAX vindt dat de stem van vrouwen nooit vergeten mag worden! Daarom ondersteunen we vredesactivisten die vrouwen voorlichten en trainen om voor hun rechten en belangen op te komen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van vrouwen, durven zij deel te nemen aan bijeenkomsten en kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan oplossingen rondom vrede en veiligheid.

Geef vrouwen een stem in vredesprocessen: steun het werk van PAX! Iedere bijdrage via het formulier hiernaast is welkom en hard nodig. Dank je wel.