(On)vrede, en nu?

Dankzij mensen zoals u kunnen wij ons werk gericht op vrede, veiligheid en democratie blijven voortzetten. Van Colombia tot Oekraïne en van Syrië tot Soedan.

En we boeken resultaat. Na jarenlang campagne voeren is het VN-verdrag voor de afschaffing van kernwapens door honderdtwintig landen aangenomen, we boeken we successen bij de vervolging van mijnbouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen en in Nederland zien we steeds minder financiële instellingen investeren in kernwapenproducenten.

De strijd voor vrede is nog niet gestreden. Daarom blijven we samen met u werken aan een wereld zonder (nucleaire) dreiging en geweld. Ontzettend bedankt voor uw steun en vertrouwen!