Ravage na aardbevingen

Turkije en Noord-Syrië zijn getroffen door ongekend zware aardbevingen die honderden kilometers van het epicentrum te voelen waren. Er zijn duizenden doden te betreuren en nog eens duizenden worden vermist. De ravage en ontreddering is enorm. PAX werkt al jaren met lokale partnerorganisaties in Noord-Syrië, aan vrede, vrijheid en de bescherming van burgers in een bloedige oorlog. Zij en de gemeenschappen waarmee zij werken zijn ook getroffen.

Onze partners in Noord-Syrië vragen dringend om hulp voor hun medewerkers, zodat zij de hulp kunnen bieden die nodig is en zodat zij hun belangrijke vredeswerk voort kunnen zetten. Want juist nu zoveel mensen geen eigen onderkomen hebben in een door conflict geteisterd gebied, is vrede en veiligheid ontzettend belangrijk. 

Help jij met een gift voor onze partners?

Iedere donatie helpt. 95 procent van de opbrengsten die PAX ontvangt wordt direct gebruikt voor hulp in het getroffen gebied, 5 procent wordt gebruikt om communicatie- en organisatiekosten te dekken.