75 jaar werken aan vrede

Al 75 jaar werken we als Nederlandse vredesbeweging aan onze missie om machtsmisbruik, oorlog en geweld tegen te gaan. Maar vandaag de dag is oorlog niet uitgebannen. Weer liggen er landen in puin: Oekraïne, Syrië, Jemen. Juist nu moeten we volharden. En daarom hopen we dat u ons vredeswerk wilt steunen.

 

 

Een gift via het donatieformulier hiernaast of via ons bankrekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 waarderen wij enorm. Hartelijk bedankt!