Condoleance: Mient Jan Faber 

Op 15 mei jl. is Mient Jan Faber overleden. Hij verwierf als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) grote bekendheid. Zijn belang voor de Nederlandse en Europese vredesbeweging kan nauwelijks worden overschat. Hij was een inspiratie voor velen.

Plaats hier een condoleance voor Mient Jan Faber.

— 

Peace activist Mient Jan Faber died 15 May 2022. He was secretary of the Interchurch Peace Council (Interkerkelijk Vredesberaad, IKV). It is difficult to overestimate his importance for the Dutch and European peace movement. He was an inspiration to many.  

Please pay your condolences for Mient Jan Faber here.

Reacties

Het overlijden van Mient Jan Faber is een groot verlies, natuurlijk voor de familie, voor de Nederlandse en Europese vredesbeweging, en zeker ook voor mijzelf. Door mijn ouders in een Tilburgs katholiek nest goed opgevoed, met een sterk besef van goed en kwaad, was het Mient Jan, die zo gepast en soms ongepast met zijn calvinisme kon koketteren, die mij liet zien hoe je vanuit zo'n goed verankerde morele basis in de publieke ruimte en in de politieke arena een verschil kon (proberen te) maken. Wat ik van Mient Jan mocht leren, in de vele decennia dat we samenwerkten, ervaar ik als een rijkdom en als een geluk. En in het getroebleerde Europa van nu is het ook het kader van waaruit ik aan de opdracht tot kritisch en politiek relevant vredeswerk wil, nee moet blijven werken. Zijn leven is voorbij, de inspiratie blijft.


D.C.M. van den Berg

Hij heeft stenen verlegd in rivieren op de aarde. Daar gaat het leven anders dan voorheen Heel veel daarvan behoud z’n waarde De vrede is sterker geworden door ‘t verleggen van die steen Mient Jan je was een bijzonder mens. Principieel, grappig, krachtig, begripvol. Het ga je goed! Greet


Greet Hulshof

Met het overlijden van Mient Jan is een begeesterd onafhankelijk denker en inspirator heengegaan


Job de Haan

Moge hij rusten in vrede


j eijzenga

Samen actieve jaren rond de plaatsing van Kruisraketten in Nederland. Ik vanuit DAP Defensie, maar altijd in goede verstandhouding. Vriendschap ook bij mijn promotie over Brezjnev peaceprogram. Daarna beiden hoogleraar en zoekende naar een kritische maar betere samenleving en nu beiden al zolang ziek. Onze hartelijke condoleanties. Peter en Karin Volten, Helper Esweg 17 Groningen.


Peter Volten

In 1980 en 1981 werkte ik als dienstweigeraar bij Ikvos, onder de bezielende leiding van Mient Jan werken. Ik waardeerde zijn bevlogenheid, zijn integriteit en het vertrouwen dat hij schonk aan alle medewerkers van IKV en Ikvos. Ik heb veel van hem mogen leren. Hij heeft veel betekend in Nederland en internationeel. Die herinnering mag lang bewaard blijven. Ik wens de familie en zijn naasten heel veel sterkte met de verwerking van dit verlies. Mag hij ruste in de vrede, die hij zo vasthoudend nastreefde.


Frans de Kruif

Mijn medeleven, voor zijn familie en voor Pax. Ik zag hem het laatst bij een bijeenkomst in de VU, waar hij iets organiseerde vanuit zijn leeropdracht daar. Na dat interne gedoe bij IKV een mooie plek voor hem. Hij was niet alleen instrumenteel en inspirerend voor de vredesbeweging, ook voor de "Derde-Wereld Beweging", met IKVOS. We zijn hem veel dank verschuldigd, ook al hebben beide bewegingen aan belang ingeboet. Mijn organisatie NCO (later NCDO) en de medewerkers daarvan werkten met veel elan met Mient Jan samen. Op beide terreinen. Tijdens een vredesweek haalden we een keer de voorpagina van de Telegraaf. Die krant hield ons in de gaten. Veel sterkte voor zijn naasten. De herinneringen aan hem kunnen en mogen veel troost bieden.


Ton Waarts

Een groot man is heengegaan. Ik wil alle familie en vrienden heel veel sterkte wensen met het verlies.


J Sarijoen

In de jaren tachtig was Mient Jan lid van ons comité van aanbeveling. Maar dat was meer dan pro forma. Actief in woord en daad steunde hij ons werk. Daarvoor nogmaals onze dank. Ben Buskes, voormalig directeur Stichting Pariteit, mensenrechten in de DDR.


b buskes

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Mient-Jan. Wij bewaren hele goede herinneringen aan het samenwerken met hem.


Dingena en Theo Berendsen

Dankbaar om zijn leven en werk. André Bogaert, ex-voorzitter VAKA (Vlaams ActieComité tegen Atoomwapens


André Bogaert

My deepest condolences to Hanneke and her family during this difficult time. May he rest in peace, knowing that he helped bring peace to the world.


April Adams

...mjn lieve grote broer...


Lies Faber-Koster

Een halve eeuw geleden leerde ik Mient Jan kennen via mijn ex-echtgenote Liduine Zumpolle, die in Nederland steun zocht voor een boerenbeweging in Colombia. Hij was de sleutelfiguur in de geref. kerken Amstelveen. Een paar jaar later kostte het nogal wat moeite om de zojuist gepromoveerde wiskundige op een heel andere baan te laten solliciteren, maar ik heb er zelf ook heel veel baat bij gehad. Van meet af aan (al begonnen voor de komst van Mien Jan) de koppeling met de Europa-vragen, ook dankzij Ben ter Veer, Philip Everts en Jan van Veen. Het ging ons steeds om meer dan wapens: het door de Koude Oorlog tweeën gedeelde Europa. - Wat heb ik zelf van MJ geleerd in vooral de felle kernwapendebatten? Lever strijd met je opponenten zonder morele zelfverheffing. Misbruik het geloof niet voor je eigen gelijk. En zie verandering van mening niet als een nederlaag. Dank, oude vriend, ook voor het plezier dat we hadden! Laurens Hogebrink


Laurens Hogebrink

Door de mensenrechten- en vredesactivisten in de Zuid Kaukasus wordt Mient Jan Faber genoemd en geroemd als "vader van de Helsinki Citizens' Assemblies". Mijn oprechte condoleances voor zijn familie en vrienden.


P. Bokkers

Mientjan, de vader van mijn vriendin die ik al heel lang ken en die ik mij herinner als een man met heel veel humor. Sterkte de komende tijd voor de familie en may he Rest In Peace Hanneke Bark


H Bark

15 jaar samenwerken met Mient Jan en vele andere collega's levert heel veel dierbare, ontroerende en grappige herinneringen op. Mient Jan was een markante persoon die ook mij geïnspireerd heeft. Wat mis ik zijn analyses en observaties, zeker in deze huidige tijd. Ik zal hem niet vergeten en koester de vele herinneringen.


Janneke Houdijk

Mient Jan. Bedankt voor je inspiratie en volharding in het streven naar een kernwapenvrije en meer rechtvaardige wereld. Ik heb veel van je mogen leren tijdens je stimulerende colleges op o.a. de landelijke kern- en toerustingsdagen van het IKV en PAX Christi. Dat hield ook mij / ons in Arnhem-Zuid de been! Vrede en Alle goeds op de plek waar je nu bent en veel sterkte voor je naasten die achterblijven.


Bert Oostveen

Wij leerden hem persoonlijk kennen en lieten ons inspireren voor het vredeswerk in 1983. We kregen opnieuw contact met het gezin vanaf 2000.


Henk en Ria Onderstal

Als hij niet op reis was, zag ik hem in de kerk (Petrakerk, later Bosbeskapel, Den Haag). Als wijkpredikant lukte het me een enkele keer om hem in een gemeenteactiviteit te betrekken, bv een speciale dienst of avond over oorlog en vrede. Toen later mijn aanstelling als hoogleraar in Kampen na twee jaar beëindigd werd, kwam hij naar Utrecht om me te vragen, waarom. Ik sprak hem nog bij mijn intrede in Bussum, maar daarna begon zijn ziekte openbaar te worden. Ik bewaar dierbare herinneringen aan Mient Jan, aan zijn oprechte aandacht en zorg, zijn trouw en zijn morele steun. Soms had hij ook een opmerking die bleef hangen, zoals (in reactie op een preek, met een brede glimlach): 'jij hebt ook iets van een wiskundige in je'. Minie, ik wens je alle troost en kracht die je nodig hebt. Nico den Bok


Nico den Bok

Mient Jan is als vredesactivist voor mij vanaf de jaren '70 altijd een voorbeeld gebleven: niet ideologisch, niets verabsoluterend maar vanuit een bewogenheid met ontrechte medemensen zoeken naar een vreedzame weg om om te gaan met conflicten, maar in het uiterste geval toch ook met gebruikmaking van geweld. Dat hij mag rusten in vrede!


J.A.V Jan Venderbos

Ik ben diep onder de indruk van het vele belangrijke vredeswerk dat Mient Jan heeft verzet. Ik help graag mee, om zijn vredesmentaliteit en zijn inspiratie levend en actief te houden. Laten we samen zorgen, dat zijn werk dóórgaat, in ons! Ik wens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen moed en kracht in de komende tijd.


V Veen

There are few people who have influenced me. There are only a couple of them, and Mient Jan is a person who has certainly contributed to me becoming a better person. I will remember him as a sincere fighter for peace and rights (unlike many frauds who came and went through the Western Balkans). My affiliation with the Helsinki Citizens Assemble has created lasting friendships and made it one of the things I am most proud of in my work and life. He often wore our T-shirt with the slogan "Eu is not a member of your political party" as a volleyball jersey because, as he told me, he was always amused by the expression of people trying to understand the slogan. And he was the last person in the world I thought knew anything about football. Going to one of them in Podgorica with him was a real shock. I was shouting and cheering, and he was analyzing the strategy. Rest in peace


Igor Milosevic

Lieve familie, ik heb Mient Jan leren kennen als de vader van Hanneke mijn schoonspring vriendinnetje. Een aantal maal heb ik mogen aanschuiven bij jullie thuis in Den Haag, voelde me altijd heel welkom in jullie gezin (ook Minie en Marije), warm en liefdevol. MientJan je was een bijzondere man! Dat besefte ik toen nog niet zo direct omdat je de pa van Hanneke was, maar nu weet ik waarvoor je stond en waardeer je inzet met veel bewondering! Lieve familie, heel veel sterkte met dit grote verlies! Warme groet Linda


Linda Hochstenbach

Veel sterkte voor de familie en met name zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Een bijzondere man met zoveel charisma en een belangrijke boodschap


Familie Portier-Koopmans

Mijn grote voorbeeld. Lid van het IKV vanaf het begin! meegelopen met de demonstraties....ben nu 84 jaar en zou zo weer meelopen!


Trudy Griffioen

Dank voor uw jarenlange inzet voor een betere wereld Wessel en Nicole Zimmermann, Zeewolde


Wesselius Zimmermann

Het bericht van het overlijden van Mient Jan Faber grijpt me aan. We hadden binnen de vredesbeweging niet eenzelfde inzet: ondanks eenzelfde strijd voor nucleaire ontwapening hadden we een andere toekomst van de Oost/West-verhoudingen voor ogen. Maar Mient Jan heeft zich altijd bij al zijn activiteiten óók enorm ingezet om naar deze zijde in gesprek te blijven, en daar heb ik dankbare herinneringen aan. Ik zal nooit vergeten met welke indrukwekkende woorden ds K.H. Kroon in een kerkdienst publiekelijk voor hem bad. Zijn gedachtenis zij tot zegen.


R.H. Reeling Brouwer Rinse Reeling Brouwer

Met respect gedenk ik deze charismatische man. Dat hij ruste in vrede.


R.C.N. de Jonge

De tekening van Bas van der Schot in de VK geeft de tijdgeest prachtig weer. Faber blijft voor mij een grote inspiratiebron.


J Havinga

Gecondoleerd met het verlies van Mientjan.


Gerda Molenaar

Toen ik in 1997 bij IKV begon te werken werd Mient Jan voor mij van een publieke figuur die de vredesdemonstraties leidde, mijn baas. We reisden samen naar het Midden-Oosten, wat inspirerend en uitdagend was. En uitdagend waren zeker de vele discussies over de situatie en de benadering die IKV daar moest kiezen. Met Mient Jan kon je het ook heel erg oneens zijn, en dan moest je wel stevig in je schoenen staan - maar daar leerde ik ook enorm veel van. Bij ons thuis hadden we altijd de retorische vraag "als het oorlog zou zijn hier, bij wie zou je dan je kinderen onder laten duiken?" Toen we Mient Jan leerden kennen wisten we het antwoord, bij hem natuurlijk.


Jan van Oosterzee

Dank voor zijn inspirerende rol bij de Vredesdemonstraties waaraan ik destijds deel nam..


J. Beliën

26 Juni 2021, mijn eerste kennismaking met Mient Jan, om als mantelwandelaar de aankomende periode met hem te wandelen. Hij kende mij al 100 jaar!!! Gewandeld hebben wij vanaf juli tot begin december. Weer of geen weer, in zon en in regen. Ruim 2 uur elke week, liedjes zingen, praten over de koningin die hij een snoepje had gegeven, hij zag planten met prachtige oranje bloemen. Elke week vaak dezelfde onderwerpen, maar altijd gingen wij goedgemutst aan de wandel. Natuurlijk was Mient Jan ziek, geestelijk zeer zeker, maar fysiek stond hij nog aardig zijn mannetje als wij door Amstelveen trokken. Ik moest hem vaak vragen vooral niet te hard te lopen, als hij iemand zag waarmee hij een praatje wilde houden. Of ik gaf aan dat hij de route mocht bepalen en als wij dan te ver van huis dreigden te lopen vroeg ik of wij 3x rechtsaf konden gaan zodat wij weer in de goede richting liepen. Aan de praat houden, waarbij ik soms probeerde om hem te “betrappen” op zijn geheugen. Kende hij Lubbers nog? Op welke partij zou hij stemmen? Waar was hij allemaal geweest? Hoe was het in Coevorden? Helaas tevergeefs, de ziekte was sterker dan zijn geheugen. Het was een genoegen om met hem te lopen, al die maanden voordat hij werd opgenomen. Mijn verbazing was dan ook groot dat hij zo snel achteruit ging en in een rolstoel werd rond gereden. Wie had dat gedacht van zo’n wandelaar?! Ik mis onze wandelingen, het raakt mij zeer en dat na een halfjaar samen te hebben gelopen, gezongen en gepraat. Toch heel bijzonder! Frans Fictoor


Frans Fictoor

Rust in vrede, mijn condoleances voor de familie en een ieder die Mient Jan in zijn of haar hart draagt. Moge zijn bevlogenheid, betrokkenheid en kritisch denken een voorbeeld zijn, en blijven.


R Boer

Beste Mient-Jan, We denken nog vaak terug aan onze samenwerking in de vredesbeweging. Je hebt al die jaren zeker het verschil gemaakt. Rust in Vrede.


F.J. Hoogendam

Van 1978 tot 1990 werkte ik als secretaresse voor, zoals wij hem noemden, MJF. Spannende jaren waarin de twee grote vredesdemonstraties plaatsvonden en de Muur viel. MJF speelde een hoofdrol in het vredeswerk. Bevlogen, markant, uiterst intelligent en scherp analytisch voerde hij acties aan. Inhoudelijk én als charismatisch leider. Ik vond het eigenlijk allemaal heel normaal en voelde me gewoon een onderdeeltje van het IKV-secretariaat van waaruit de acties plaatsvonden en beleid werd gemaakt. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat MJF zo benaderbaar bleef, je ongelofelijk met hem kon lachen en omdat hij gespeend bleef van diva-achtige trekjes waaraan bekende mensen vaak lijden. Pas na mijn afscheid van het IKV besefte ik wat een kans ik had gehad. De kans om te werken met zo’n bijzonder mens. Wat heb ik veel van hem geleerd. MJF betekende veel voor Nederland en ver daarbuiten. En veel voor mij. Ik denk aan hem terug als de man die bergen wist te verzetten met Minie als drijvende kracht achter hem. Altijd. Mijn diepe buiging voor hen beiden. Maria Koot


M.M. Koot

Mevrouw Faber en kinderen. Op deze moderne manier wil ik mijn medeleven tonen bij het heengaan van Mient-Jan. Een naam die ik niet zal vergeten. IKV en Mient-Jan hebben voor mij veel betekent. Het gedachtengoed van het IKV moest verteld worden aan de kerken. Voor mij betekende dat plaatselijk in Nuenen en Waalre. Vrede, een vraag voor kerk en samenleving. Dat was niet altijd gemakkelijk. Een herinnering was tijdens de demonstratie in Amsterdam. Jullie liepen ergens voor me. Ik dacht: wat een zwaar leven moet dat zijn. Ik heb toen een kaart gestuurd. Voor mij is het een zegen om deze mens gekend te hebben. Een medelevende groet, Mijnie Estie (92 jr)


W. Schuuring

We missen Mient-Jan in deze barre tijden. We hebben een ‘compagnon de route’ verloren, een scherpe denker, een koppige Hollander, een inspirerende organisator en een vriend. Vrede ging voor Mient-Jan altijd over gewone mensen, niet over grote ideeën of strategische doelstellingen. Grote dank aan zijn familie die hem zo vaak heeft moeten missen toen hij weer eens op vredesmissie was, en die voor hem hebben gezorgd toen hij ziek werd. We all miss Mient-Jan. in this awful times. We lost a ‘compagnon de route’, a sharp thinker, a stubborn Dutchman, an inspiring organiser and a friend. For Mient-Jan peace was always about the ordinary people, not about big ideas or strategic goals. He probably will say now: don’t morn, organise! Many thanks to his family who must have missed him so often when he was away on his peace missions, and who looked after him when he became ill. Goedele De Keersmaeker, Vlaams Aktiecomité tegen Atommwapens, en Helsinki Citizens’ Assembly


Goedele De Keersmaeker

An angel has returned to heaven. Veel sterkte met het verlies. Georgina Lara Booth en Natasha Booth


N Booth

Hij was de man die mij en mijn gehele gezin naar Den Haag en Amsterdam liet gaan. Mijn kinderen, hebben allen daar nog sterke herinneringen aan. Heel massaal en toch vreedzaam.


E.C.M. Janmaat

Je was een geweldige mobilisator, Mient Jan en ik zal nooit vergeten hoe jij in kerk en samenleving bewustwording op gang bracht die nog altijd een voorbeeld kan zijn.


Kees Tinga

Mient Jan bracht Nederland op de been, de straat op, tégen de dreigende plaatsing van Kruisraketten. Dat inspireerde een aantal vredesactivisten tot het aanhangig maken van een massa-procedure tegen de Staat der Nederlanden onder de door Opland geïllustreerde titel "Verbiedt de Kruisraketten". Mient Jan had wat aarzelingen bij een juridische procedure, maar dat weerhield hem er niet van de zaak te steunen door zich als mede-eiser bij de 20.000 eisers aan te sluiten. Een belangrijk signaal was dat! Phon van den Biesen, destijds advocaat van de Stichting Verbiedt de Kruisraketten


Phon van den Biesen

Dank Mient Jan voor je leiderschap en inspiratie in je geweldige werk voor de vrede. De grootste demonstraties ooit in de Nederlandse geschiedenis (1981 en 1983) kwamen mede tot stand dankzij jou. Die waren en zijn onvergetelijk. Rust in vrede


Ruud Lambregts

Gecondoleerd. Natuurlijk schreef hij geschiedenis met de Vredesbeweging. Iedere dag opnieuw een kans voor Vrede... Bedankt Mient Jan


Steven Haverkamp

Beste Mient Jan Dank voor je onophoudelijke inzet voor vrede en rechtvaardigheid, je aanstekelijke heilig vuur, je met ons gedeelde geloof in de opdracht van de Barmhartige te doen wat recht is, je scherpzinnigheid en je vriendschappelijk vertrouwen. In dankbaarheid. Igo


Igo Corbière

Beste Minie, familie en vrienden, Hierbij betuig ik mijn medeleven met het overlijden van Mient Jan. Mient Jan was voor mij vanaf de start van de campagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland' in 1977 de inspirerende voorman. Als voorzitter van het IKV Delft heb ik vaak met grote bewondering maar ook met ontroering geluisterd naar zijn analyses en motiverende woorden. Mag ik alle betrokkenen hier sterkte wensen met het verlies van Mient Jan. Dat de goede herinneringen aan hem nog lang troost zullen bieden is mijn wens. Ik ga hem niet vergeten. Peter Knip


Peter Knip

Mient Jan Faber was een moedig mens die ongemakkelijke standpunten durfde in te nemen. Hij gingen de kerken voor in het denken over vrede en welke noodzakelijke stappen gezet moesten worden om die vrede te bereiken en inhoud te geven. De dreiging van kernwapens was toen en is nu een dreiging die de toekomst van de mensheid op het spel zet. Dat niet alleen het gebruik maar ook het bezit van kernwapens immoreel is, moeten we in onze oren knopen. Hij bleef nadenken over vrede en veiligheid in veranderde omstandigheden. Ook voor ons die na hem komen in de christelijke vredesbeweging blijft dit denen noodzakelijk. Moge hij rusten in Gods Vrede.


Ad van der Helm

In diep respect voor zijn inzet en moed


André Zandbelt

Het gebroken geweer op mijn jas voelt als een geloofsbelijdenis. Ook dank zij jou durf ik het zelfs in deze tijd, waar je voor naïef wordt uitgemaakt, te dragen. Maar ik weet het zeker met geweld maak je geen vrede. Dank je Mient Jan een goede reis naar naar de plek met het mooiste licht waar het altijd vrede is.


Nel Rommets-Rensmaag

Niet goed voor te stellen dat Mient Jan gestorven is. Maar dit toch zo zijnde condoleer ik zijn familie en de zeer velen daarbuiten die hem missen - zijn doen en denken. Mient Jan zag meer kanten aan eenzelfde zaak, nuances, tegelijk accepterend als hij wel eens rechtlijnig werd gevonden. Mijn respect is groot. Vrede en alle goeds mogen zijn deel zijn.


mieke van ee

Beste Minie, jullie kinderen en kleinkinderen. Gecondoleerd met het verlies van Mient Jan, die ik in 1974 in de Kloosterkerk leerde kennen als kersverse IKV secretaris. Nog vele inspirerende ontmoetingen volgden waarbij tot zijn en onze verbazing er ineens ook een Vrouwenvredesbeweging ontstond. Wij vredesvrouwen zullen het Vredesengagement van Mient Jan verder blijven uitdragen. Rust in Vrede Mient Jan.


lineke schakenbos

Moge al het goede werk en voorbeeld van Mient Jan niet verloren gaan. De wereld neemt afscheid van een mooi mens !


B. M. H. G. Kroef

Dankjewel Mient-Jan. Voor wie je was en voor wat je gezegd en gedaan hebt.


Barbara Jeurissen

Een groot en inspirerend mens was hij! Dat hij in vrede mag rusten!


TJ Visser- Spoelstra

Mient Jan was mede-oprichter en secretaris van het Overlegorgaan tegen de Kernbewapening, waarvan ik voorzitter werd. De eerste grote demonstratie tegen de kernwapens werd door ons orgaan georganiseerd. Hij was een goede collega met veel inzicht in politieke verhoudingen. Ik heb genoten van onze samenwerking.


Egbert Boeker

Een groot verlies. Hij heeft ons in de jaren 70 en 80 geïnspireerd en gemotiveerd tot actie en kerkelijk overleg. Mijn deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Moge hij rusten in vrede.


Egbert Boer

Condoleances. Een inspirerend, belangrijk man.


Gert Jan Hofstede

Beste familie Faber. Gecondoleerd met het verlies van Mient Jan. Ook mij heeft hij met name in de jaren 80 bij de grote demonstraties geïnspireerd en laten zien dat het mogelijk was om zoveel mensen op de been te brengen en het verschil te maken. Heel veel sterkte.


Marja (A.M.) Buijs

Beste Minie en familie, Ontroerd werden wij bij hert vernemen van het bericht dat Mient Jan is overleden. Ook het artikel in Trouw raakte ons en wiep ons terug in de tijd. Jaren "70, Leerdam, Tjerkje was een collega en goed vriendin die graag bij ons huisde en gesprekken voerde over het wel en wee in ons leven en in de wereld. Zo hebben wij Mient Jan nader leren kennen. Wij leefden met dezelfde intenties en waren daarmee bezig. De ontmoeting met jullie op de bruiloft van Tjerkje en Evert was aangenaam. Wij betuigen ons medeleven met het overlijden van een markant en gedreven mens. Voor jullie een liefhebbende echtgenoot en vader. Met respect denken we aan de offers die jullie hebben moeten brengen voor zijn opdracht. Dankbaar zijn we voor wat hij in ons leven en in de wereld heeft betekend. Wij wensen jullie veel sterkte. Met hartelijke groeten, Ineke en Kees Wisse Oud-Beijerland


C.Q. Wisse

Mijn condoleanties voor Minie en kinderen, voor PAX, voor de vredesbeweging overal ter wereld. Mient-Jan was een studiegenoot wiskunde van mij, hij heeft mij een paar jaar betrokken bij kerkelijke commissie Kerk en Ontwikkelings-samenwerking in Amstelveen. Ik heb veel van hem geleerd. Na die tijd heb ik hem bewonderd in de vredesbeweging. Hij bracht het denken over de vrede in Nederland en wereldwijd eindelijk op gang en bracht mensen ervoor op de been. Mient-Jan was een van de grootste Nederlanders 2e helft vorige eeuw. Hij heeft mijn diepe bewondering. Nu ruste hij in vrede.


Coen Zuidema

Condoleances voor de familie, heel veel sterkte. Mient Jan leren kennen via de volleybal, we zullen zijn humoristische opmerkingen gedenken op onze volleybal avond. Rust in vrede Mient Jan. Een heel bijzonder mens is ons helaas ontvallen.


Ilse Aarssen-Janssen

Beste familie Wat verdrietig dat jullie Mient Jan in jullie leven moeten gaan missen. Dat zijn betekenis voor Europa en de Nederlandse vredesbeweging ontegenzeglijk verschil heeft gemaakt, wordt in deze dagen volop gememoreerd. Zijn creatieve denken heeft ook mij natuurlijk aangesproken en op veel denken en soms ideeën gebracht maar dat alles had me nu niet zo’n verdrietig gevoel bezorgd als Mient Jan niet vooral en lieve en loyale man was die zich verbond aan t lot van mensen elders. Het spijt me dat jullie dat moeten missen,


Gerda Klievink

Het begon begin jaren zeventig met onze solidariteits aktie voor landloze boeren in Colombia, die de gereformeerde gemeente in Amstelveen besloot te steunen, op initiatief van Mient Jan. Hij was het die onze toenmalige ‘Aktie Colombia’ met een forse financiele injectie van de gemeente in de vaart der volkeren stuwde. In al het vredeswerk wereldwijd dat daarna volgde, was het het mensenrechten element wat ons het meeste bleef binden. Altijd alert en attent gebleven op wat er in dat zuidamerikaanse continent gebeurde, hoewel hij er niet actief was. Altijd prive solidair en concreet ondersteunend gebleven met de onderdrukte bevolking aldaar, tot aan zijn laatste snik. Weinigen weten van die concrete kant van zijn brede sociale betrokkenheid. Ik prijs mij gelukkig hem ooit op mijn weg te hebben gevonden. Nooit opgeven, nooit klagen, en vooral veel goede grappen die alles dragelijk en relatief maakten. . Een kei van een mens; dankbaarheid past ons.


Liduine Beatruce Maria Zumpolle

Mient Jan has been a father to me in many ways and it just took him a few years to teach me some very important lessons. He will always be loved. I am sending you all my love, from Mexico. Mélanie


Mélanie Berthaud

Dag Minie, ik wil van harte jou en je kinderen condoleren met het verlies van Mient Jan. Ik heb lang geleden hem af en toe ontmoet op de VU. Een talentvol man. De vele herinneringen die je ongetwijfeld hebt zullen je, zo hoop ik, helpen. Ik heb een boek geschreven met memoires. Je komt er 3 of 4 keer in voor, in CLA verband.. IK wil je graag een exemplaar sturen. Peter B. Boorsma


Peter B. Boorsma Peter B. Boorsma

Gecondoleerd met dit verlies en enorm veel kracht toegewenst in het doorzetten van Mient Jan Faber's missie en voorbeeld op het gebied van vrede en mensenrechten. Moge hij rusten in vrede.


H.L. Kurman

In de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Kerken van Amstelveen-Buitenveldert (begin 70-ger jaren) heb ik Mient Jan leren kennen, en daarna kunnen meemaken als bevlogen mens denkend in termen van rechtvaardigheid, en vrede en recht voor allerlei minderheden. Respect en grote waardering wat hij heeft betekend in zijn leven. De familie sterkte met dit verlies.


Huub Wieringa

Mient Jan, heel veel dank voor je geweldige inzet. Jou gedachtengoed heeft ons zeer geïnspireerd.


Berthe en Bas Dane-Biewenga

Het is een leegte die Mient Jan achterlaat In de 80'er jaren heb ik veel met Mient Jan Faber samengewerkt en veel van hem geleerd. Hij heeft een heel eigen realistische kijk op het vredesvraagstuk ontwikkeld waar ik grote bewondering voor heb. Zijn opvattingen zijn ook in de huidige tijd van toepassing en hoogst actueel. Het is nu aan ons om aan deze opvattingen meer bekendheid te geven.


R. P. Kapsenberg

Mient Jan Faber opende voor mij een jarenlange verbondenheid met de vredesbeweging. Zijn rationele benadering past goed bij mij. Hij inspireert mij blijvend.


Y. Groeneveld

Ik ben getroffen door het overlijden van Mient-Jan Faber. Mijn medeleven gaat uit naar zijn vrouw, (klein-)kinderen, familie en vrienden die ik veel sterkte wil toewensen. Ik denk terug aan de fijne, inspirerende en leerzame tijd toen ik tussen 1983 en 1985 bij het IKV ondersteunend secretariaatswerk verrichtte in het kader van vervangende dienstplicht. Ik bewonderde zeer Mient-Jan's stijl van leidinggeven, deskundigheid én strategische en vooral creatieve denkkracht. De open beraadslagingen en discussies in het maandagse werkoverleg en in de overleggen met de diverse kerkgenootschappen. De eerlijke gedachtevorming in discussieprogramma's over vrede en veiligheid, democratie en rechtsstaat (mensenrechten). Begin mei nog zag ik een oude Capitool-aflevering terug die ik op video bewaard had over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar Mient-Jan wees op allerlei nu actueel geworden risico's. Ik onderschrijf van harte de tekst uit de rouwadvertentie van (oud)-collega's en vrienden in Trouw (18 mei). Nogmaals veel sterkte aan zijn dierbaren. vriendelijke groet, Roland van Ojen


Roland van Ojen

Mient Jan Faber had als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit veel studenten geïnspireerd. Vanaf 2004 had hij de leerstoel 'Human security in war situations', en hij heeft onze studenten meegenomen naar het Midden-Oosten om conflicten op een manier te bestuderen die hij belangrijkst vond: ter plekke en door gesprekken met de mensen. Hij was altijd geïnteresseerd in de gedachten van onze studenten en altijd bereid om over vrede en veiligheid in debat te gaan. Condoleances, ook namens de afdeling Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.


Wolfgang Wagner

Een van onze helden indertijd, met velen uit de parochie meegedaan aan de demonstraties.


Anton van der Meer

Dank Mient Jan , je hebt belangrijk werk verricht voor de wereld vrede en rechtvaardigheid!!


Truus Schennink

Wij hebben Mient Jan leren kennen als een fijn mens. Hij was in onze volleybal club niet alleen een fanatiek speler, maar bracht ook een vrolijke noot in het spel. Hij had altijd interesse in de medesporters. Wij herinneren ons de speelavonden in de zaal, maar zeker ook op het strand, waar we tegen zonsondergang de toestand van de wereld konden bespreken. Dat waren altijd leuke gesprekken, waarna hij weer terug rende naar huis. Beste familie, wij wensen jullie veel sterkte toe. Het ga jullie goed.


Kees Kamminga

Hij was ons grote voorbeeld


A.H. Karsten

Mient Jan was in staat een krachtige beweging te leiden om de kernwapens de wereld uit te helpen. Ik denk daar met heel veel bewondering aan terug. We konden heftig en prettig met elkaar van mening verschillen. De debatcultuur was hem van huis uit niet vreemd. In Amstelveen aan het begin van de zeventiger jaren ontmoette ik hem als een actief gemeentelid voor gerechtigheid en vrede. Moge hij rusten in vrede.


Bram Grandia

Het bericht van het overlijden van Mient Jan heeft mij stil gemaakt. En in die stilte komen de herinneringen. Herinneringen aan een erudiet en uniek mens. Jarenlang heb ik het voorrecht gehad om met hem binnen het IKV te mogen samenwerken. Een samenwerking die mijn blik verruimd en mijn geest gescherpt heeft. Daarvoor ben ik hem diep dankbaar. Zijn vrouw en kinderen wens ik veel moed en kracht toe voor de tijd die komen gaat.


Henriëtte Monster

Mient Jan is er niet meer...een prachtig mens heeft deze aarde verlaten. Wat hebben we genoten van jouw humor bij volleyballen, van alle interessante gesprekken. Toen je gestopt was met volleyballen misten wij je, nu ben je er niet meer.... Ik wens de familie heel veel sterkte met het verlies! Wij hebben dinsdag bij volleybal mooie herinneringen opgehaald, die zijn er genoeg! Gecondoleerd! Inge Steenhart


Inge Steenhart

Beste familie van Mient Jan, Gecondoleerd met het overlijden van een bijzondere man. Hij heeft mij en mijn man zeer geïnspireerd om ons aan te sluiten bij het IKV en bezig te zijn met vredeszaken. Tot op de dag van vandaag ben ik hem nog dankbaar daarvoor. Sterkte met het verwerken van het verlies van deze mooie man, die zoveel voor velen betekend heeft.


E.M. Dijkstra-Groenewegen


Barbara Knol

Mient Jan was een hele grote. Voor Nederland, en voor een nog veel grotere wereld. Een groot denker; een doener voor gerechtigheid. Hij leerde mij, en tallozen, om politieke analyses te maken van vraagstukken van oorlog, vrede en bewapening. Hij heeft, met makkers in heel Europa daadwerkelijk bijgedragen aan het eind van de Koude Oorlog, en zorgde ervoor dat de menselijke achterkant van het nieuws ook de krant haalde. Zijn heengaan vult al een paar dagen mijn gedachten. Ik groet zijn familie, en allen in en buiten de vredesbeweging die om hem rouwen.


John Grin

Veel dank en waardering voor de bijdrage van Mient Jan Faber aan de beweging in Nederland voor vrede


A.J. Buster

Salut ami, reste en paix combattant de la paix et de la justice Salute my friend, rest in peace, you the fighter for Peace and Justice Bernard Dreano Paris, France


Bernard DREANO

Beste Familie en Collega's van Mient-Jan, Zo juist heb ik de streaming van de uitvaartplechtigheuid van Mient-Jan gevolgd en daarmee een veel completer en beter beeld gekregen van hem gekregen dan in de relatief korte tijd dat ik hem als studiesecretaris bij Ikvos meemaakte. Zaterdag 28 mei zullen wij Mient-Jan en zijn enorme betekenis als strijder voor vrede en ontwikkeling, ook voor het werk van Ikvos, herdenken op onze reunie met oud-Ikvoscollega's.


Ted van Hees

Waar Ben ter Veer voor mij altijd DE voorzitter is gebleven, is Mient Jan voor mij altijd DE secretaris. Als jong mens met zo iemand negen jaar mogen samenwerken, gun je iedereen. De ruimte die je gaf, de inspiratie, het plezier, de aanzet tot nadenken. De plekken waar we kwamen, van ondergrondse gangen in een Belgische mijn, tot het NAVO hoofdkwartier, de ministerskamer en veel plekken in het land waar mensen zich lieten inspireren, niet het laatst in Woensdrecht, het Museumplein en het Zuiderpark. Je (vele) woorden en het zoeken naar ingangen op weg naar het gewenste resultaat, de volharding'. Jij zou zeggen: 'Dat is ónze politiek'. Het was mooi een tijd met je op te mogen lopen.


Willem van de Ven

Dank Mient Jan Faber, dank voor je gedrevenheid en de inspiratie die je velen gaf. We hebben mensen zoals jij was nodig.


Janou Sipsma

Lieve Mient Jan Faber, familie, vrienden en collega's, Mient Jan, dat je mag rusten in vrede. Dat je ons vanuit de hemel mag dirigeren naar een kernwapenvrije wereld. Alle liefs en sterkte voor familie, vrienden en collega's, May-May Meijer (Peace SOS)


May-May Meijer

Sterkte in deze moeilijke tijd. Ik weet wat het is om ouders te verliezen. Bert-Jaap sprong isaac leerdam 1970.71


G.j. Sprong

In mijn leven hebben, na mijn ouders, minder dan een handvol mensen voor mij als voorbeeld gediend. Mien Jan staat onmiskenbaar hierbij.


Kees Knol

My deepest condolences to the family and friends. Mient Jan was very kind to many Armenians, very generous to me and my family. I will always remember him. May he Rest In Peace.


Isabella Sargsyan

Ik kende MJF niet, maar heb veel van hem gehoord. Het is een verlies van de Vredesbeweging zonder meer. We hebben meer dan ooit weer mensen als hem nodig. Voor nabestaanden mijn innige deelneming.


Joris van de Sandt

My deepest condolences to the Mient-Jan family.


Lidija Grebo

Mijn medeleven, met het heengaaan van Mient Jan Faber Mient Jan, was voor mij een begrip: Opstaan voor VREDE.. Hij kreeg mensen in beweging, te beginnen in Nederland.


Catharina van vliet van Vliet

In het NRC werd Mient Jan vergeleken met “De Johan Cruyf van de Vrede.” Mooie titel. Maar achter iedere voetballer staat een voetbalvrouw. En dat is Minie zijn vrouw. Dank zij haar liefde, zorg voor hem, voor de kinderen, het warme nest kon hij al zijn prachtige werk doen. Ondanks dat ze ook een baan had, stond haar leven in het teken van haar grote liefde MJ. En toen zijn ziekte zich al in 2014 openbaarde werd haar “zorgen voor” alleen maar nog intensiever. Dank zij haar liefde en kracht en de kleine kring om haar heen, kon hij nog tot december 2021 thuis blijven. En ze voelde het als falen toen het echt niet meer ging.. Zelfs in het tehuis bleef ze zorgen. 5 maanden lang elke dag uren was ze er voor hem. Mient Jan wat hielden we van je, en wat zijn we Minie dankbaar dat zij haar leven in dienst van jou heeft gesteld. Het ga je goed mijn lieve zus.


Nelieke Korpershoek

Hierij betuig ik mijn deelneming met het overlijden van Mient Jan. Hij beschikte over bewonderenswaardige eigenschappen, die hij vooral in de tijd van het kruisrakettendebat met verbluffende resultaten ontplooide. Hoewel Mient Jan en ik helaas meer dan eens van mening verschilden, blijft zijn grote betekenis voor de vredesbeweging overeind staan. Ik wens zijn naasten veel sterkte toe. Jan van Putten, oud-voorzitter IKV (1985/6)


Jan van Putten

Nogmaals het rondeel: Nogmaals het rondeel: Ter gedachtenis Waar haalde je die kracht vandaan, dat vol vertrouwen? Wat gaf reden zo onverschrokken door te gaan, waar haalde je die kracht vandaan? Door telkens oog in oog te staan met hen die onder oorlog leden, hún vol vertrouwen, dat gaf reden, daar haalde je die kracht vandaan.


Marten van Harten

Mient-Jan heeft veel betekend voor de vredesbeweging in Nederland. Hij was voor mij een belangrijke inspiratiebron. Wij gaan hem missen.


H.A.M. Dado

Vredesactivist pur sang. Onvermoeibaar strijder voor vrede en gerechtigheid. Een groot man is ons ontvallen. Woorden uit de advertentie die het IKV samen met PAX en Pax Christi plaatste na het overlijden van Mient Jan. Het IKV is hem buitengewoon veel dank verschuldigd. Zijn inspiratie en doorzettingsvermogen om groot te denken en ernaar te handelen hebben de kerkelijke vredesbeweging tot ver buiten de kerken relevant gemaakt. Dat verdient alle respect. Na vele jaren gingen onze wegen uiteen, maar de waardering en het respect zijn gebleven. We bidden om troost voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.


Ineke Bakker

Bedankt voor al je inspanningen voor de vrede. Rust in VREDE.


Ineke Hoogendoorn

Bedankt voor je werk voor de vrede. Rust in VREDE.


P.H. Hoogendoorn

It is with deep sorrow that we, a group of Mient Jan's friends in the Finnish peace movement, have received the message on his passing away. We have had the pleasure of getting to know and working together with him in the European peace movement - particularly in the movement for European Nuclear Disarmament - since the 1980'ies, and later on also within the Helsinki Citizens Assembly. We learned to appreciate his analytical visions and his commitment to advanced the aims he believed in. He has a permanent place in the collective memory of the European peace and human rights movements. Rest in peace, Mient Jan. In Helsinki 25.5.2022 Jaakko Ellisaari Folke Sundman Kalevi Suomelka Vappu and Ilkka Taipale


Folke Sundman

Beste familie, Hierbij onze deelneming bij het overlijden van jullie echtgenoot, vader, schoonvader en grootvader. Wij wensen jullie sterkte toe de komende tijd en hopen dat jullie elkaar kunnen steunen bij dit gemis. groet uit Friesland, Hille en Geertje Faber-Jorritsma Workum


Hille Faber

In bewondering en dankbaarheid denk ik terug aan de jaren zeventig waarin ik namens de Nederlands Hervormde Kerk lid was van het IKV. Onze inspirator, creatieve aanvoerder was Mient Jan. Veel heb ik van hem geleerd waar het gaat om het je onvermoeibaar inzetten voor en betrokken blijven bij het vorm en inhoud geven aan onze verantwoordelijkheid voorwaarden voor duurzame vrede te scheppen en handhaven.


C Flinterman


Paul A.J. Staal

Vaarwel Mient Jan. Je hebt rechtvaardigheid gezocht en voor velen bereikt. Dank voor wat je deed voor vrede. Geweldig je inzet voor de families van de in Srebrenica vermoorden. Daarbij werkten wij soms samen. Veel goede herinneringen. Requiescat in Pace! Paul Staal (Press Now)


Paul A.J. Staal

Beste Minie en verdere familie, Den Haag, 27-05-22 [een late reactie omdat we met vakantie waren] We willen jullie onze deelneming betuigen met het overlijden van je man en jullie (groot)-vader Mient Jan. Dit langzame afscheid van hem is nu definitief geworden en daardoor blijft er een lege plaats achter. Daarmee wensen we jullie veel sterkte toe voor de komende tijd. Fijn ,dat hij het in Amstelveen toch nog wel naar zijn zin gehad heeft. Ik (Jan) herinner me nog het persoonlijk contact dat we hadden i.v.m. een uitnodiging voor een spreekbeurt over "Oorlog of vrede door godsdienst?" voor de ZWO-commissie van de Bosbeskapel. Jullie vertrek uit de Meloenstraat werd dus een echt afscheid, als groetende en zwaaiende overburen. We wensen jullie veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en het allerbeste in deze nieuwe levensfase. Met hartelijke groeten, Lydia en Jan Vos Meloenstraat 83 2564TC Den Haag


J.D. Vos

Het nieuws over Meneer Faber heeft ons veel verdriet gedaan. Meneer Faber heeft ons veel geholpen in het leven. Wij condoleren de familie van meneer Faber en wensen ze veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Van Familie Mamedov/Seidzade


Sabina Seidzade

Beste Mient-Jan, Bedankt voor het geweldige werk dat je met hart en ziel hebt verricht voor de vrede. Mag je nu zelf rusten in de volmaakte vrede en zaligheid bij onze lieve Heer.


A. Royaards

Met diep respect denk ik terug aan Mient Jan Faber, die in de tijd van de kwestie van de plaatsing van de kernraketten een grote rol in Nederland speelde. Ik herinner mij hem als een groot en onvermoeibaar debater, die duidelijk zijn glasheldere denkbeelden en visie uiteenzette op bijeenkomsten in het hele land. Hij leek wel onvermoeibaar! Voor de Vredesbeweging én de Vrouwenvredesbeweging was hij een inspirator. Hannie de Wilde, Needagen 1985.


Hannie de Wilde

Pas later heb ik zijn inbreng goed kunnen waarderen, vooral zijn invloed achter het ijzeren gordijn. Condoleances voor allen die in hem een bijzonder mens verloren hebben.


J.A. Berkheij

Blijf op de hoogte van het werk van PAX. 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.
Aanpassen