75 jaar werken aan vrede

Het was 5 mei 1948. Europa lag nog in puin. In de wachtruimte van het treinstation in Utrecht kwamen acht jongeren bijeen met één bezielend verlangen: nooit meer oorlog. Daar richtten zij Pax Christi Nederland op. Een Nederlandse vredesbeweging die vanuit de kernwaarden solidariteit, menselijke waardigheid, politieke en sociale acties voert. Tegen oorlog en voor vrede. Het was de start van onze missie om machtsmisbruik, oorlog en geweld tegen te gaan.   

75 jaar volharden

In 2023 volharden wij daar al 75 jaar in. Pax Christi Nederland werd de grondlegger van het IKV en van PAX. We hebben veel bereikt in die tijd. Zo is onder andere het internationaal humanitair recht versterkt, zijn wapens en wapenhandel beter gereguleerd en is er een internationaal verbod op kernwapens. Maar er is ook nog veel te doen. In 16 oorlogsgebieden steunen wij vredesactivisten die zich lokaal inzetten voor vrede en gerechtigheid.   

Steun PAX met een gift, zodat we ons vredeswerk ook de komende jaren kunnen voortzetten

Accepteer alsjeblieft marketing om deze video te bekijken. Herlaad pagina na accepteren van de cookies.

Een greep uit onze successen

  • PAX is onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer en onderzoekt onder andere de investeringen van banken en financiële instellingen in wapens. Veel Nederlandse banken hebben het afgelopen decennium hun beleid voor mens, dier en milieu verbeterd. En steeds meer financiële instellingen stoppen met beleggingen in wapenbedrijven die wapens leveren aan gewelddadige regimes.
  • Met het project ‘Verhaal van mijn vlucht’ gaf PAX vluchtelingen uit Syrië een gezicht. Zo droegen we bij aan wederzijds begrip tussen Syrische en Nederlandse jongeren. Met deze gastlessen op middelbare scholen verminderde discriminatie, stereotypen en vooroordelen. In Nederland bereikten we meer dan 13.000 jongeren.
  • PAX, toen nog IKV, startte in 1977 met de campagne ‘kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. In 1983 demonstreerden 500.000 mensen tegen de komst van kruisrakketten. Het is de grootste demonstratie ooit in Nederland gehouden. PAX zet zich nog steeds in voor een kernwapenvrije wereld. We zien positieve ontwikkelingen. Zo is het aantal kernwapens wereldwijd gedaald en hebben 91 landen het VN-kernwapenverbod ondertekend. In juni 2022 nam de Nederlandse regering als waarnemer deel aan de eerste vergadering over dit verdrag in Wenen, mede door druk van PAX en een motie van de politieke partijen SP en D66.
  • PAX doet regelmatig onderzoek naar de rol van vrouwen in conflict, oorlog en vredesprocessen. Naar aanleiding van onderzoek waar PAX aan meewerkte, heeft De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een nieuwe resolutie aangenomen die zich specifiek richt op programma’s die gericht zijn op vrede en veiligheid, conflicten preventief in de kiem smoren, beter betrekken van vrouwen bij vredesprocessen.
  • In Jemen leidde het werk van PAX tot onderzoek en het opruimen van lekkende olietankers in de haven van de stad Aden.
  • Dankzij druk van PAX hebben inmiddels 77 banken en pensioenfondsen verklaard niet meer te investeren in kernwapens. Daaronder ook ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.